Turneja


Dodatne informacije za čitaoce van Švedske:

Ovdje obično predstavljamo program naše turneje u Švedskoj za ljeto 2006. godine. Reklama na koju skrećeno pažnju u novinama kaže:

"Da li ste zabrinuti o budućoj seksualnoj orijentaciji Vašeg djeteta?
Ako jeste posjetite sajt:  www.amoso.org"

Dragi roditelji, nane i dede:
Dole navedena lise obuhvata neke od gradova koje planiramo da posjetimo na našoj turneji kroz Švedsku ovog ljeta. Ako budete došli da nas posjetite, od nas ćete dobiti besplatne literature koja je nabrojana na straničnom meniju koji je nalazi pod linkom ”Kontakt i besplatna literatura".  Dakle, ako imate ikakvih pitanja o tome šta Vam predstavljamo ovdje na veb sajtu, posjetite nas slobodno dok budemo obilazili jedan od gradova najbliži Vama. Budite na oprezu da vidite naš veliki crveni kombi koji ima naljepnicu koja glasi www.AMOSO.org.
Napomena: Ne možemo da dijelimo besplatnu literaturu na mjestima gdje stajemo da jedemo i sipamo gorivo.  Umjesto toga mi bi vozili na neko mjesto gdje bi se našli s Vama i dali Vam materijal i odgovorili na bilo kakva pitanja koja vi imate. Također možete od nas zatražiti besplatnu literaturu putem ovog veb sajta i mi ćemo Vam je poslati poštom. No neki ljudi možda ne žele da daju svoje adrese nego preferiraju da prime literaturu anonimno.  Izvolite!

Mi takođe stavljamo reklame u lokalne novine.  Ali do sada 2 (od ukupno 14) lokalnih novinskih kuća nije željelo da objavi naše raklame (Šv: Bohuslänningen and Närkes Allehanda).  Nisam bio u stanju da stupim u kontakt s Bohuslaningen novinama da mi daju neko objašnjenje.  A s druge strane kada sam razgovarao s glavnim i odgovornim urednikom Narkes Alehanda novina (Ulfom Andersonom), rekao mi je da materijal koji mi predstavljamo "podstrekuje nasilje protiv određene grupe ljudi". Kada sam upitao njihovu osobu za odnose s javnošću da mi objasni zašto je izjavio da je moja uporedba o dva načina života puna predrasuda, on mi je rekao da moja izjava nije ništa lijepo imala da kaže za jedan od ta dva načina života, on mora da je mislio da homoseksualni način života.

Moj komentar na ovo je sljedeći:
Kako istinit opis načina života – koji se zasniva na materijalima izetih iz RFSL-ovog sajta i istraživačkih radova – može biti smatran za ”podstrekivanje nasilja protiv određene grupe ljudi”?  Da su te novine stvarno to mislile, trebale su da me prijave policiji jer bi u tom slučaju kršio švedski zakon.

Međutim, dok i sami budete čitali komentare na ovom veb sajtu, primjetićete da u stvari se ovdje stvara osjećaj suosjećanja za ove jadne ljude, mnogi od kojih dolaze iz porodica u kojima su pretrpjeli razna traumatska iskustva u djetinjstvu. Odsustvo oca ili nekog drugog muškog uzora tokom djetinjstva i razvijanja muškosti jeste stvarno tragično. Međutim, od najveće je važnosti da roditelji budu informirani o tome kako da izbjegnu razvoj homoseksualnosti kod svoje djece.  A to što Vi gospodine Anderson, uskraćujete ove neophodne informacije svojim pretplatnicima jeste nevjerovatan čin neodgovornosti koji mogu da zamislim.

Ne mogu a da se ne upitam kako bi gospodine Anderson reagirao da je RFSL želio da reklamira svoj veb sajt u njegovim novinama.  Da li bi gospodin Anderson i njima uskratio mogućnost reklamiranja u tim novinama.  Mislim da ne bi.  Čak iako RFSL na svom veb sajtu reklamira (između ostalog) i to kako treba koristiti ilegalne droge.  Imajte u vidu: RFSL – organizacija koja prima velikodušnu finansijsku pomoć od vlade – preporučuje na svom veb sajtu kako treba konzumirati ilegalne droge. Jesam li ja jedini koji vidi da je ova ludost otišla predaleko? Ne vjerujem da jesam s obzirom na to koliko sam do sada primio el. pošte na ovu temu. Sve ovo naravno obuhvata i pitanje slobode izražavanja i slobode govora u našoj demokratiji.

Pošto je spisak gradova koje smo planirali da posjetimo stvarno dug i prepun datuma i adresa, ovdje samo nudimo sumarizaciju naše turneje ovako:

Planirali smo da posjetimo 130 većih mjesta u Švedskoj. Uspjeli smo na miru da posjetimo mnoga mjesta međutim dešavalo se to da nas dočekaju grupe gej aktivista koji su na silu pokušavali da nas spriječe u onome što radimo (vidi gornji meni pod naslovom "homomafija"). U par navrata su nam uništili vozilo i mnogi materijali koje smo planirali da distribuiramo je bilo oštećeno ili uništeno. Poslije napada na nas pri kraju naše turneje – kada je veliki kamen bačen na vozilo u kom smo bili (mogao nas je ubiti) i poslije ostalih prijetnji po naše živote – odlučili smo da obustavimo sve i prekinemo našu turneju prije vremena.