pre-ref 12  


Ref. 12:
Ovo je pregled studije koja je opisana u prethodnoj referenci odnosno ref.11.  
Prevedeno na vaš jezik (dio) kaže:


Seksualni napadi na djecu kao što su prijavljivani vlastima: karakteristike žrtava, incidenata, i prestupnika
Predstavljeni su nalazi Nacionalnog incidentnog izvještajnog sistema (eng. skraćenica NIBRS) koji se tiče seksualnih napastvovanja, pogotovu na mladu djecu.  Podaci su zasnovani na izvještajima policijsko-bezbednosnih službi iz 12 država unutar SAD u periodu od 1991. do 1996. godine.  Izvještaj predstavlja seksualna napastvovanja u četiri kategorije: nasilno silovanje, nasilno bludničenje, seksualni napad s predmetom, i nasilno obljubljivanje.  Nalazi takođe obuhvataju statistike o slučajevima seksualnog napada, o žrtvama, o prestupnicima, o njihovim polovima, ali i o reakciji na ove zločine, gdje su se dogodili, vrijeme u koje su se dogodili, stepen povrjeđenosti žrtve, žrtvin osjećaj o tome koliko godina ima prestupnik, i međusobni odnos žrtve i prestupnika, i ostale detaljne karakteristike.  Pod najvažnije stvari spadaju slijedeće:

  • 67% svih žrtava seksualnog napastvovanja je izjavilo policiji da im se to dogodilo dok su bili maloljetni (prije 18 godine života); 34% sveukupnih žrtava je bilo mlađe od 12 godina.
  • Jedna u sedam žrtava seksualnog napastvovanja je izjavila u policiji da je, kada se to dogodilo imao-la manje od 6 godina.
  • 40% prestupnika koji su napastvovali djecu mlađu od 6 godine su takođe bili maloljetni (manje od 18 godina)

Za tekst u originalu na engleskom jeziku kliknite ovdje (veličina dokumenta: 40 k)