pre-ref 2  


Ref. 2:
Ova referenca je na engleskom i govori nam o statistički prosječnom životnom vijeku homoseksualnih i biseksualnih muškaraca, koji su napunili 20 godina, koji je od 8 do 20 godina kraći za sve muškarce.  Prevedeno na vaš jezik (dijelom) kaže:


Vjerovatnoća življenja od 20 do 65 godine za homoseksualne i biseksualne muškarce je pokrivala spektar od 32% u scenariju od 3%, do 59% u scenariju od 9%.  Ove brojke su znatno manje nego one koje se odnose za sve muškarce gdje je vjerovatnoća preživljavanja od 20 do 65 godine čitavih 78%. ZAKLJUČCI: U jednoj od velikih kanadskih metropola, životni vijek do šezdeset pete godine za homoseksualne i biseksualne muškarce kraći za od 8 do 20 godina manje u poređenju sa sveukupnim muškarcima.  Ako ovaj šablon nemorala nastavi, procjenjujemo da gotovo polovina svih homoseksualnih i biseksualnih muškaraca koja trenutno ima 20 godina neće doživjeti svoj 65-ti rođendan. 


Ako želite da pogledate ovaj tekst u originalu kliknite ovdje (veličina dokumenta: 116 k)