pre-ref 38  


Ref. 38:
Ova referenca se odnosi na članak o Stiv Boldvinovoj studili iz 2002. godine, koju je objavio Zakonski preglednik Regent univerziteta.  Prevedeno na vaš jezik (dio) glasi: 


Izvještaj: Pedofilija je češća pojava među homoseksualcima
Istraga je otkrila "mračnu stranu" homoseksualne kulture
Od Jon Doghertija
© 2002 WorldNetDaily.com

Prema najnovijoj studiji, procentualno gledano, seksulano zlostavljanje djece i pedofilija se mnogo češće javlja među homoseksualcima nego li kod heteroseksualaca.

"Neoborivi su dokazi koji podržavaju vjerovanje da je homoseksualnost seksualna devijacija koja je veoma često propraćena poremećajima koji imaju posljedice po naše društvo i kulturu," piše Stiv Boldvin u, "Seksualnom zlostavljanju djece i homoseksualni pokret," koji će uskoro objaviti Zakonski preglednik Regent univerziteta.

Boldvin je izvršni direktor Saveta za Nacionalne polise u Vašingtonu, D.C.

"Veoma je teško govoriti o mračnoj strani homoseksualne kulture a da ne zvučim surovo," piše Boldvin. "Međutim, vrijeme je da priznamo da homoseksualno ponašanje prijeti osnovama zapadne civilizacije i njenom centru, porodici.’"

Iako homoseksualna zajednica i medije odmah negativno reagiraju na ovakve optužbe, Boldvin – koji je predsjedavajući u Kalifornijskom obrazovnom odboru, gdje se borio protiv podrške homoseksualnoj agendi u državnim javnim školama – kaže u svom izvještaju da homoseksualni aktivisti nastoje da ciljaju na djecu zbog njihovog seksualnog ličnog užitka ali i zbog povećanja homoseksualnog pokreta koji podrazumjeva napad na porodičnu jedinicu.

Boldvinovo istraživanje je podržalo u skorije vrijeme i knjigu koju je napisala dr Judit Reisman, predsjednica Instituta za medijsko obrazovanje i autor mnogih knjiga koja pobijaju seksualne laži i mitove, koje obuhvataju i Kinsei, Kriminal i posljedice.

U njenoj tezi – koju je također napisala za Zakonski preglednik Regent univerziteta – Reismenova je citirala psihologa Eugena Abela, čije je istraživanje zaključilo da homoseksualci "seksualno zlostavljaju mlade dječake i to u pet puta više slučajeva nego što je to kada su u pitanju seksualna zlostavljanja djevojčica. …'"

Abel je takođe zaključio da ”seksualni prestupnici koji nisu seksualno zlostavljali djecu a nisu na vrijeme zatvoreni su svojevoljno priznali da su počinili od 23.4 do 281.7 ovakvih prekršaja… te su njihove mete bile isključivo muška djeca."

"Procenat homoseksualnih nasuprot heteroseksualnih seksualnih zlostavljanja djece je zapanjujuća, rekla je Raismanova, koja je bila i glavni istražitelj u studiji, o dječijoj pornografiji i nasilju, koju je s 800,000 USD podržao Odsjek pravde američke vlade."


Da vidite tekst u originalu na engleskom jeziku kliknite ovde (veličina dokumenta: 592 k)