Pre - odkaz č. 13  
Odkaz č. 13:
Tento odkaz je v angličtině a poskytuje některé znepokojující statistiky o široce rozšířené praktice análního sexu v gay komunitě. Praktika análního sexu se stává mezi gayi populárnější. Procentuální výskyt se za pouhé tři roky změnil z 57,6 % v r. 1994 na 61.2 % v r. 1997. Nenašel jsem žádnou směrodatnou statistiku o tom, jaké bylo navýšení v průběhu dalších let od r. 1997. Je ale opodstatněné předpokládat, že propagace a doporučení v různých formách od takových organizací jako je RFSL velmi přispívá k rostoucímu trendu (viz Anální manuál RFSL v odkazu č. 5). Přeložen do českého jazyka tento odkaz zní (částečně):

[MSM zastupuje muže mající sex s muži, CI je 95 % interval jistoty a UAI znamená nechráněný anální styk]


Podíl zkoumaných MSM, kteří oznámili, že měli anální sex, se zvýšil z 57,6 % (95 % interval jistoty CI= 56,4 %-58,9 %) v r. 1994 na 61,2 % (95 % CI= 60,1 %-63,1 %) v r. 1997 (méně než 0,01). Mezi MSM, kteří měli anální sex, poklesl podíl těch, kteří oznamovali, že ”vždy” používají kondomy, z 69,6 % (95 % CI= 68,1 %-71,1 %) v r. 1994 na 60,8 % (95 % CI= 58,9 %-62,7 %) v r. 1997 (méně než 0,01) (Diagram č. 1). Nejzřetelnější pokles ve stálém používání kondomů se vyskytoval u mužů 26-29-letých (z 68,2 % {95 % CI = 64,8 %-71,5 %} v r. 1994 na 58,0 % {95 % CI = 53,7 %-62,1 %} v r. 1997). Podíl mužů, kteří oznámili, že měli více sexuálních partnerů a UAI se zvýšil z 23,6 % (95 % CI = 21,9 %-25,4 %) v r. 1994 na 33,3 % (95 % CI= 31,1 %-35,6 %) v r. 1997 (méně než 0,01). Největší zvýšení tohoto rizikového chování bylo mezi respondenty ve věku nižším nebo rovným 25 let (z 22,0 % {95 % CI = 18,4 %-25,9 %} v r. 1994 na 32,1 % {95 % CI = 27,7 %-36,7 %} v r. 1997; méně než 0,01). Klesající stálé používání kondomů a zvyšující se podíl MSM oznamující UAI s více partnery se vyskytuje ve všech rasových/etnických skupinách. V r. 1997 45 % (95 % CI = 41,4 %-48,8 %) z 865 MSM, kteří měli UAI během předchozích 6 měsíců také oznámilo, že neznají HIV status všech svých sexuálních partnerů. Mezi 525 MSM, kteří měli UAI a mnoho partnerů během předchozích 6 měsíců, 68,0 % (95 % CI = 63,9 %-72,7 %) oznámilo, že neznají HIV status všech svých sexuálních partnerů.

Výskyt mužské rektální gonorrhey poklesl od r. 1990 po r. 1993 (42, 33, 23, a 20 na 100,000 dospělých mužů). Od r. 1994 po r. 1997 se výskyt zvýšil z 21 na 38 na 100 000 dospělých mužů (méně než 0,01) (Diagram č. 1). Toto zvýšení výskytu bylo pozorováno ve všech rasových/etnických a věkových skupinách, ale nejvyšší bylo u mužů ve věku 25-34 let (ze 41 na 83 případů na 100,000 mužů ve věku 25-34 let, méně než 0,01).


Pro shlédnutí původního textu v angličtině klikněte zde (velikost souboru: 164 k).