Pre - odkaz č. 25  

Odkaz č. 25:
Tento odkaz (v angličtině) je Bearman-Brucknerova zpráva, která také důkladně odhaluje (teď už nechvalně známou) Bailey-Pillardovu studii (odkaz č. 23). To, co Bearman-Bruckner odhalili, dokonce jeden ze dvou badatelů později přiznal. Pillard – sám homosexuál – získal osoby pro svůj výzkum (v odkazu č. 23 studuj) inzerátem v homosexuálních publikacích a tím vědomě zkreslil výsledky. Jejich kritika Bailey-Pillardovy studie (přeložena do českého jazyka) zní (ze zprávy ze str. 12, 3. odstavec): 


V předchozím výzkumu byla ohlášena podstatně vyšší shoda pro homosexuální orientaci.  Věříme, že předchozí práce je do velké míry chybná, protože se opírala o nereprezentativní vzorky, například z řad čtenářů gay publikací, a spoléhala se na nepřímé důkazy.


Pro shlédnutí původního textu v angličtině klikněte zde (velikost souboru:152 k).