Nro 5
Hamerin tutkimuksen kritiikki  
Hamer ja hänen tiiminsä oli värvännyt 76 homoseksuaalisen miehen ryhmän AIDS -hoito-ohjelmasta. He kaikki väittivät, että heillä on vähintään yksi homoseksuaalinen veli ja voimakas homoseksuaalisen suuntautumisen malli enoissaan mutta ei sedissään. Hamerin tiimi oletti, että tämän tulisi näkyä jossain X-kromosomin geenissä.  Mies saa X-kromosominsa yhdestä äitinsä kahdesta X-kromosomista ja Y-kromosominsa isältään. Koska äidit eivät olleet homoseksuaaleja, pohdittiin sitä, että vain toinen hänen kahdesta X-kromosomistaan kantoi homo-geeniä. Näin ollen koko väestössä noin puolella pojista olisi homo-geeniä kantava X-kromosomi ja puolella ei. Mutta neljästäkymmenestä tutkittavaksi otetusta homoseksuaalisesta veljesparista ei ainoastaan puolella (ts. 20) vaan 33:lla oli X-kromosomi, jossa oli variaatio q28-geenissä, mikä oli ei-tyypillinen normaalille sidosmallille. Koska tämä luku (33) oli reilusti yli ennakoidun (satunnaisen) 50%, he olettivat, että tämä nimenomainen geeni oli miespuolisen homoseksuaalisen suuntautumisen geenin kantaja. Mutta yhä oli seitsemän homoseksuaalista miesparia ilman tätä ”markkeria” geenissä.

Jos tämä löytö olisi tosi ja rehellinen ja voitaisiin siten toistaa myöhemmissä tutkimuksissa, siitä vedettävissä oleva johtopäätös rajoittuisi silti tähän: tämä erityinen kromosomirakenne ei ole välttämätön eikä riittävä aiheuttamaan homoseksuaalisuuden. Se ei ole välttämätön, koska neljästäkymmenestä homoseksuaalisesta parista seitsemällä ei ollut tätä rakennetta. Ja se ei ollut riittävä, koska myöhempi Hamerin tiimin tutkimus (johon sisältyi ei-homoseksuaalisia veljeksiä, joilla oli sama tausta) osoitti, että joillain näistä heteroseksuaalisista veljeksistä oli sama geenimarkkeri q28. Sellainen geenimerkintä ja yhdysside on tuskin hyväksyttävä ”homo-geenin” määritelmä. Mutta (ja jälleen vain jos tutkimus olisi rehellistä) voitaisiin väittää, että tähän geenimerkintään liittyy jokin toinen ominaispiirre, joka kytkeytyy toiseen perheelle tunnusomaiseen ominaispiirteeseen, joka määrää ennalta yksilön uhanalaisemmaksi tulemaan homoseksuaaliksi. Yksilö, jolla on tuo nimenomainen geenimarkkeri, voi esimerkiksi olla geneettisesti ennaltamäärätty uutuutta etsivään käyttäytymiseen tai mihin tahansa. Kuka tietää, mitä se voisi olla?