pre-ref 12  

Viite 12:
Tämä on lyhennelmä edellä viitteessä 11 kuvaillusta tutkimuksesta.  Omalle kielellesi käännettynä siinä sanotaan (osa):


Sexual Assault of Young Children as Reported to Law Enforcement: Victim, Incident, and Offender Characteristics
Käsillä olevat havainnot Kansallisesta tapausperusteisesta raportointijärjestelmästä (the National Incident-Based Reporting System (NIBRS)) koskien seksuaalista ahdistelua, erityisesti pienten lasten. Tiedot perustuvat raportteihin poliisin toimistoista kahdestatoista osavaltiosta ja kattavat vuodet 1991-1996. Raportti esittää seksuaalisen ahdistelun neljässä kategoriassa: väkivaltainen raiskaus, väkivaltainen sodomia, seksuaalinen väkivalta esineen avulla ja väkivaltainen hyväily. Havainnot sisältävät tilastotiedon seksuaalisesta hyökkäystapauksesta, uhreista, syyllisistä, sukupuolesta, vastauksesta näihin rikoksiin, paikasta, tapauksen ajankohdasta, uhrin vammautumisasteista, uhrin havainnot syyllisen iästä sekä uhri-rikollinen -suhteista ja muista yksityiskohtaisista ominaispiirteistä. Korostetut kohdat sisältävät seuraavaa:

  • Kaikista poliisin toimistoihin raportoitujen seksuaalisten hyökkäysten uhreista nuoria (alle 18-vuotiaita) oli 67 %; kaikista uhreista 34% oli alle 12-vuotiaita.

  • Poliisin toimistoihin raportoitujen seksuaalisten hyökkäysten uhreista yksi seitsemästä oli alle 6-vuotias.

  • Rikollisista, jotka valitsivat uhreikseen alle kuusivuotiaita lapsia, oli nuoria (alle 18-vuotiaita) 40 %.


Katsoaksesi alkuperäistä englanninkielistä dokumenttia klikkaa tästä (tiedoston koko: 40 k)