pre-ref 26  

Viite 26:
Tämä (englanninkielinen) viite on Simon LeVayn (itse homoseksuaali) raporttiin, jota media on tulkinnut tahallaan väärin.  Omalle kielellesi käännettynä siinä sanotaan (osa):


A Difference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men (Hypotalamuksen rakenne-ero heteroseksuaalisten ja homoseksuaalisten miesten välillä)
Simon LeVay

Aivojen anteriorinen hypotalamus osallistuu miehelle tyypillisen seksuaalisen käyttäytymisen säätelyyn. Tältä alueelta mitattiin neljän soluryhmän määrät [anteriorisen hypotalamuksen interstitiaaliset tumakkeet (INAH) 1, 2, 3, ja 4] kolmen kohderyhmän kuolemanjälkeisestä kudoksesta: naisilta, miehiltä, joiden oletettiin olevan heteroseksuaalisia, ja homoseksuaalisilta miehiltä. Ryhmien välillä ei havaittu mitään eroja INAH 1,2 tai 4 määrissä. Kuten aiemmin on raportoitu, INAH 3 oli heteroseksuaalisilla miehillä yli kaksi kertaa suurempi kuin naisilla. Mutta se oli myös yli kaksi kertaa suurempi heteroseksuaalisilla miehillä kuin homoseksuaalisilla miehillä. Tämä havainto osoittaa, että INAH on ainakin miehissä kaksimuotoinen seksuaalisen suuntautumisen suhteen, ja se viittaa siihen, että seksuaalisella suuntautumisella on biologinen pohja.”


LeVayn kirjoittamaa raportin tiivistelmää seuraavat lyhennelmät kolmesta eri kritiikistä LeVayn tutkimuksesta.

Katsoaksesi alkuperäistä englanninkielistä tekstiä klikkaa tästä (tiedoston koko: 356 k)