pre-ref 6  

Ref. 6:
Nämä ovat tulokset (englanniksi) kattavasta tutkimuksesta nuorten homoseksuaalien suuremmasta itsemurhariskistä.  Tutkimuksen suoritti Minnesotan yliopiston pediatrian osasto Yhdysvalloissa.  Omalle kielellesi käännettynä siinä sanotaan (osa):


Kaikkia miehiä (n = 212) ja naisia (n = 182), jotka kuvailivat itsensä biseksuaaleiksi/homoseksuaaleiksi, verrattiin 336 vastaavaa sukupuolta olevaan vastaajaan kolmella tulosmitalla: itsemurhan miettiminen, aikomus ja itseraportoidut yritykset. Loogisia regressioanalyysejä käytettiin seksuaalisen suuntautumisen ja sen seurausten välisen yhteyden tutkimiseen sovittaen väestötieteellisiin ominaispiirteisiin. TULOKSET: Itsemurhayrityksiä raportoitiin 28,1% biseksuaalisista/homoseksuaalisista miehistä, 20,5% biseksuaalisista/homoseksuaalisista naisista, 14,5% heteroseksuaalisista naisista ja 4,2% heteroseksuaalista miehistä... JOHTOPÄÄTÖKSET: miesten biseksuaalisuuden tai homoseksuaalisuuden ja itsemurhariskin välisestä vahvasta yhteydestä on näyttö.


Katsoaksesi alkuperäistä englanninkielistä tekstiä klikkaa tästä (tiedoston koko: 192 k)