pred-up 10  


Up. 10A:
Ovo upućivanje je na engleskom i objašnjava mnoga izvješća i dokaze veće stope pedofilije među homoseksualcima. Prevedeno na hrvatski kaže (dijelom):
“Proučavanje o pedofiliji u Psihijatrijskom žurnalu univerziteta Ottawa (Psychiatric Journal of the University of Ottawa) je izvjestilo: Prema literaturi, rezultati odnosa 2:1 heteroseksualnih naprema homoseksualnim pedofilima je dokumentirano.’
A glede izvješća Bradford et al [20]:
John M. W. Bradford, et al., "The Heterogeneity/Homogeneity of Pedophilia (Heterogenost/homogenost pedofilije)," Psychiatric Journal of the University of Ottawa 13 (1988): 225. Na drugom mjestu proučavanje bilježi: ’Istraživači su na različite načine procjenili da je pojava homoseksualne pedofilije između 19% i 33% prijavljenih seksualnih zlostavljanja,’  p. 218.”
 

Ako želite pročitati orginalni dokument na engleskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: __)        

Up. 10B:
Ovo upućivanje je na engleskom i isto tako diskutira mnoge dokaze veće stope pedofilije među homoseksualcima. Prevedeno na hrvatski kaže (dijelom): 

“Unatoč naporima homoseksualnih aktivista distancirati homoseksualni način života od pedofilije, ostaje uznemirujuća povezanost između to dvoje. Iako mnogi homoseksualci možda neće tražiti mlađe seksualne partnere, dokazi pokazuju da disproporcionalni broj homoseksualaca želi adolescentne muškarce ili djecu kao svoje seksualne partnere. Veza homoseksualnosti i pedofilije se objašnjava na sljedeći način.

Pedofilija u
gay kulturi
Thorstad citira Jim-a Kepner-a, ondašnjeg voditelja Međunarodnih homoseksualnih i lezbijski arihiva u Los Angeles-u. Izjavljuje: ’Ono što želim naglasiti jest ako želimo odbaciti dječake ljubavnike među nama danas onda bolje prestanimo mahati zastavom drevnih Grka, Michelangelo-a, Leonardo-a da Vinci-a, Oscar-a Wilde-a, Walt-a Whitman-a, Horatio-a Alger-a i Shakespeare-a. Bolje prestanimo tvrditi da su oni dio našeg nasljeđa osim ako ne mislimo proširiti naš koncept toga što znači biti homoseksualac danas.[20]’……

1985. Sjevernoamerička muškarac-dječak ljubavna asocijacija (NAMBLA), koja otvoreno zagovara "seks između odrasle osobe i djeteta," je bila primljena kao član u New York-ški savjet Lezbijskih i homoseksualnih organizacija kao i u Međunarodnu homoseksualnu asocijaciju – sada  Međunarodna lezbijska i homoseksualna asocijacija (International Lesbian and Gay Association (ILGA)). Sredinom 1990. ILGA-ina asocijacija sa   NAMBLA-om i drugim pedofilnim grupama su izgubile status kao ne-vladine organizacije pri Ujedinjenim narodima.[21]
 

Ako želite pročitati orginalni dokument na engleskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: 192 k)