pred-up 11 


Up. 11:
Ovo upućivanje je na engleskom. Dokument predstavlja statistiku iz jednog sveobuhvatnog proučavanja seksualnog zlostavljanja djece. Prevedeno na hrvatski kaže (dijelom):


Seksualni napadi na mlađu djecu kao što je to prijavljeno sili zakona: Žrtva, događaj i karakteristike napadača (Sexual Assault of Young Children as Reported to Law Enforcement:Victim, Incident, and Offender Characteristics)

Howard N. Snyder, Ph.D.

Nacionalni centar za pravdu maloljetnika (National Center for Juvenile Justice)

Srpanj 2000, NCJ 182990

Statističko izvješće koristi podatke iz National Incident-Based Reporting System-a. 


Ako želite pročitati orginalni dokument na engleskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: 140 k)