pred-up 12  


Up. 12:
Ovo je sinopsa proučavanja opisana u up. 11 gore. Prevedeno na hrvatski kaže (dijelom):


Seksualni napadi na mlađu djecu kao što je to prijavljeno sili zakona: Žrtva, događaj i karakteristike napadača
Predstavlja rezultate National Incident-Based Reporting System-a (NIBRS) glede seksualnih napada, posebno mlađe djece. Podaci se baziraju na izvješćima policijskih ureda iz 12 država i obuhvaćaju period od 1991. do 1996. Izvješće predstavlja seksualne napade u 4 kategorije: nasilno silovanje, nasilnu sodomiju, seksualni napad objektom i prisilno milovanje. Rezultati uključuju statistiku događaja, žrtvi, njihovih napadača, spol, reakcije na ove zločine, mjesto, vrijeme događaja, stupanj ozljede kod žrtve, žrtvinu percepciju starosti napadača, odnos žrtva-napadač i druge detaljne karakteristike. Ono što se posebno ističe je sljedeće:

  • 67% svih žrtava seksualnih napada prijavljenih sili zakona su bili mladići (ispod 18 godina); 34% svih žrtava su bili ispod 12 godina.
  • Jedna od svakih sedam žrtava seksualnog napada prijavljanih sili zakona bili su ispod 6 godina.
  • 40% napadača koji su napadali djecu ispod 6 godina su bili mladići (ispod 18 godina)

Ako želite pročitati orginalni dokument na engleskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: 40 k)