pred-up 23  


Up. 23:
Ovo upućivanje je (na engleskom) sinopsa orginalnog proučavanja Bailey-a i Pillard-a, za koje je kasnije potvrđeno da je pogrešno pa čak i lažno.  Bez obzira na to, mnogi homoseksualni aktivisti se i dalje pozivaju na ovo istraživanje kao ”dokaz” da je homoseskualnost uvelike nasljedna stvar. Prevedeno na hrvatski sinopsa kaže (dijelom): 


Od rodbine čija seksualna orijentacija bi se mogla odrediti, 52% (29/56) monozigotnih blizanaca, 22% (12/54) bizigotnih blizanaca i 11% (6/57)  usvojene braće bili su homoseksualci.


Ako želite pročitati orginalnu sinopsu na engleskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: 192 k)