pred-up 25  


Up. 25:
Ovo upućivanje (na engleskom) je izvješće Bearman-Bruckner koje je isto tako detaljno obezvrijedilo (sada već neslavno) Bailey-Pillard proučavanje (up.23), nešto što je jedan od dva istraživača kasnije sam priznao. Pillard – sam homoseksualac – je novačio svoje uzorke razmatranja putem oglašavanja (u up. 23 proučavanje) u homoseksualnim publikacijama i time namjeravano napravio pristrane rezultate. Njihova kritika proučavanja Bailey-Pillard (prevedena na hrvatski) kaže (sa stranice 12 izvješća; 3. paragraf): 


Značajno veće podudaranje za homoseksualnu orijentaciju je izvješćeno prethodnim istraživanjem. Vjerujemo da je prethodno istraživanje veoma pogrešno, jer se osniva na nereprezentativnim uzorcima iz, na primjer, čitatelja gay publikacija te se oslanjanja na indirektne dokaze.


Ako želite pročitati orginalni dokument na engleskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: 152 k)