pred-up 2  


Up. 2:
Ovo upućivanje je na engleskom i govori o tome kako je statistički prosječni životni vijek homoseksualaca i biseksualaca, koji su doživjeli 20 godina života, 8 do 20 godina kraći od svih drugih muškaraca. Prevedeno na hrvatski kaže (dijelom): 


Vjerovatnost života od 20 do 65 godina homoseksualcima i biseksualcima se kreće od 32% za samo 3% njih, do 59% za samo 9% njih. Ovi brojevi su znatno niži od svih drugih muškaraca gdje je vjerovatnost života od 20 do 65 godina bila 78%. ZAKLJUČAK: U velikim kanadskim centrima, očekivani životni vijek sa 20 godina homoseksualcima i biseksualcima 8 do 20 godina manji nego kod svih drugih muškaraca. Ako se nastavi isti model mortaliteta, procjenjujemo da oko 50% homoseksualaca i biseksualaca koji sada imaju 20 godina neće doživjeti 65. rođendan. 


Ako želite pročitati orginalni dokument na engleskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: 116 k)