pred-up 6  


Up. 6:
Ovo su rezultati (na engleskom) iscrpnog proučavanja većeg rizika samoubojstva među adolescentima homoseksualcima. Proučavanje je obavio  Odjel pedijatrije Univerziteta u Minnesota-i u Minneapolis-u, SAD. Prevedeno na hrvatski kaže (dijelom):


Svi muškarci (n = 212) i žene (n = 182) koji su se izjasnili kao biseksualci/homoseksualci su bili uspoređeni sa 336 ljudi heteroseksualaca koji su ima odgovarali po spolu glede tri različita mjerenja: suicidne ideje, namjera i samoprijavljeni pokušaji. Uporabom logistične regresije ispitivala se povezanost između seksualnih orijentacija i rezultata mjerenja sa prilagodbom demografskih karakterstika. REZULTATI: Pokušaje samoubojstva su prijavili 28.1 % biseksualnih/homoseksualnih muškaraca, 20.5% biseksualnih/homoseksualnih žena, 14.5% heteroseksualnih žena i 4.2% heteroseksualnih muškaraca…… ZAKLJUČCI:Postoji dokaz jake povezanosti između rizika samoubojstva i biseksualnosti ili homoseksualnosti kod muškaraca.


Ako želite pročitati orginalni dokument na engleskom pritisnite ovdje (veličina dokumenta: 192 k)