5. Hamer kutatásának kritikája

Hamer és csoportja egy AIDS kezelési programból toborzott 76 homoszexuális férfit. Mindannyian azt állították, hogy van legalább egy homoszexuális testvérük és a homoszexuális orientáltság erősen jelen van a nagybátyjaik között az anyai, de nem az apai oldalon. Hamer csoportja azt feltételezte, hogy ennek tükröződnie kell az X kromoszóma valamelyik génjén. A férfiak X kromoszómája az anya két X kromoszómájának egyikéből, az Y kromoszóma pedig az apától származik. Mivel az anyák nem voltak homoszexuálisok, azt gondolták, hogy a két anyai X kromoszóma közül csak az egyik hordozza a meleg gént. Eszerint egy átlagos populációban az ilyen anyák fiúgyermekeinek egyik fele megkapná a meleg gént hordozó X kromoszómát, a másik fele pedig nem. De egy 40 homoszexuális testvérpárból álló mintában a testvéreknek nem csak a felénél (vagyis 20-nál), hanem 33-nál megvolt az X kromoszóma q28-as darabjának az a változata, ami eltér a normál sávozási mintázattól. Mivel ez a szám (33) jóval meghaladta a várható (véletlenszerű) 50 százalékot, így azt feltételezték, hogy ez a konkrét kromoszómadarab hordozza a férfi homoszexuális orientáltság génjét. Mindemellett volt még 7 pár homoszexuális férfi, akiknél nem volt meg ez a „jelölés” a kromoszómán.Még ha ezek az eredmények valódiak és tisztességesek, és így további vizsgálatokban reprodukálhatók volnának is, a levonható következtetések akkor is a következőkre korlátozódnának: Ez a konkrét kromoszóma-mintázat nem szükséges, és nem is elégséges feltétele a homoszexualitás kialakulásának. Nem szükséges, hiszen a 40 homoszexuális pár közül 7-nél nem volt meg ez a mintázat. És nem elégséges, mert a Hamer-csoport egy későbbi vizsgálata (melyben hasonló háttérrel rendelkező nem homoszexuális testvérek is szerepeltek) kimutatta, hogy néhányan a heteroszexuális testvérek közül is hordozták ugyanazt a mintázatot a q28-as kromoszómarészen. Egy ilyen „kromoszómajelölés” és egy ilyen kapcsolat aligha fogadható el a „meleg gén” meghatározásaként. Azzal még lehetne érvelni (de ismét csak ha a kutatás tiszta lett volna), hogy valamely más jellemvonás esetleg összefüggésbe hozható ezzel a bizonyos kromoszómajelöléssel, ami kapcsolódik egy olyan családi jellemvonáshoz, ami sebezhetőbbé teszi az egyént arra, hogy homoszexuálissá váljon. Például valaki, aki hordozza ezt a bizonyos kromoszómajelölést, genetikailag hajlamos lehet az újdonságkereső viselkedésre, vagy bármi másra. Ki tudja, mi lehetne az?