49. sz. referenciakivonat

 

Ref. 49:

Ez a hivatkoz‡s a Gyro 2006. augusztusĐokt—beri sz‡m‡nak 21. oldal‡ra utal. Egym‡s mellett hasonl’tja šssze a Biblia kŽt kźlšnbšző ŽrtelmezŽsi m—dj‡t a homoszexu‡lis Žletforma keresztyŽnkŽnt val— elfogadhat—s‡g‡t illetően. A magyar ford’t‡s a kšvetkező (rŽszlet):


ELLENE

Az ňjszšvetsŽg h‡rom szakasza negat’van beszŽl a homoszexu‡lis kapcsolatokr—l (R—ma 1:26Đ27; 1Korinthus 6:9Đ10 Žs 1Tim—teus 1:10). ňgy van le’rva, mint az ember Istentől Žs a teremtŽs rendjŽtől val— elfordul‡s‡nak a kšvetkezmŽnye, Žs ha valaki šrškšlni szeretnŽ Isten orsz‡g‡t, akkor nem Žlhet akt’v homoszexualit‡sban. A szentsŽget szab‡lyoz— tšrvŽnyek a 3 M—zes 18:22-ben tiltj‡k egyebek mellett a homoszexu‡lis ŽrintkezŽst is...

MELLETTE

Amikor P‡l ătermŽszetellenesÓ tettekről ’r a R—ma 1:26-27-ben Žs fajtalankod‡sr—l az 1 Korinthus 6:9Đ10-ben, ezt az egyik ŽrtelmezŽsi m—d szerint azŽrt teszi, mert akkoriban ‡ltal‡nos volt, hogy idősebb fŽrfiak szexu‡lisan kihaszn‡ltak fiatal fiśkat, Žs ezŽrt itt ink‡bb homoszexu‡lis prostitści—r—l van sz—, mint a homoszexu‡lis kapcsolatokr—l ‡ltal‡ban. Egy ŽrtelmezŽs szerint a Cselekedetek 10Đ11-ben le’rt tšrtŽnetek mint‡t jelentenek arra, hogy hogyan terjesszźk ki a keresztyŽn kšzšssŽg hat‡rait az‡ltal, hogy Isten Szelleme kitšltetik azokra is, akiket egŽszen addig tiszt‡talannak tartottunk. Az ŽrvelŽs śgy sz—l, hogy a meleg keresztyŽnek napjainkban megfeleltethetők a pog‡ny (nem zsid—) keresztyŽnek befogad‡s‡nak a Bibli‡ban. Ha kšvetnźnk kellene az îszšvetsŽg homoszexualit‡sr—l sz—l— tšrvŽnyeit, akkor a tetov‡l‡st is be kellene tiltanunk, Žs kštelezővŽ kellene tennźnk a kšrźlmetŽlŽst. P‡l azt ’rja az 1 Korinthus 11:14-ben, hogy ăvajon maga a termŽszet is nem arra tan’t-e titeket, hogy szŽgyen, ha a fŽrfi megnšveszti a haj‡t?...Ó Ez az igerŽsz a legtšbb ember szerint annak pŽld‡ja, hogy P‡lt hogyan befoly‡solta a saj‡t kor‡nak t‡rsadalma, Žs nem egy olyan vŽlemŽny, amit ma is kŽpviselnźnk kell. Ezt a gondolatmenetet a homoszexualit‡s esetŽben is lehet alkalmazni.


Meg kell jegyezni, hogy a cikkben semmi sem utal arra, hogy melyik a helyes (bibliai) ŽrtelmezŽs. De ami azt illeti, semmi m‡s nem beszŽl arr—l a Gyronak ebben a sz‡m‡ban, hogy melyik a keresztyŽn Žletforma. Arr—l sem, hogy melyik Žletforma rŽszes’tendő előnyben.

(MegjegyzŽs: lehetsŽges, hogy ezt a kŽpet fel kell nagy’tani ahhoz, hogy olvashat— legyen.)

Az eredeti svŽd szšveg elŽrŽsŽhez kattinston ide. (f‡jlmŽret: 1,5 MB)