Torsdagen den 12:e april
Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft.
Ps 138:3
Tel: 018-430 40 00
info@varldenidag.se
Startsidan
Torsdagen den 12:e april
Dagens Fråga

Ingen fråga just nu men det går bra att se föregående resultat!

Ska kvinnor i utlandet kunna komma till Sverige och göra abort?

Visa resultat

Total avsaknad av förståelse för barns behov

Psykologförbundet om rätt till insemination:

Bland de många kritiska rösterna mot regeringens förslag att tillåta så kallad assisterad befruktning för homosexuella kvinnor finns Psykologförbundet.
- Författningstexten uppvisar en total avsaknad av förståelse för barns behov, skriver förbundet i sitt remissyttrande.

Publicerad 2005-05-18 10:35
av Världen idag

Psykologförbundet om rätt till insemination:Socialstyrelsen, en rad barnrättsorganisationer och flera juridiska instanser har varit mycket kritiska mot den lagstiftning som nu är på väg att antas. Också Psykologförbundet ifrågasätter det lagförslag som regeringen lagt fram.
Likt flera andra remissinstanser betonar Psykologförbundet Barnkonventionen, som säger att vid alla åtgärder som berör barn ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Så har det inte alls blivit i den föreslagna lagstiftningen, menar förbundet.
”Promemorian har tillkommit utifrån en världsbild där barnet är perifert och föräldraskapet står i centrum. Författningstexten uppvisar en total avsaknad av förståelse för och kunskap om barns behov - socialt och psykologiskt” skriver Psykologförbundet.
Ordföranden Lars Ahlin konstaterar att det är ett ovanligt kraftfullt uttalande.
- Så här formulerar vi oss inte om det inte upplevs som en verklig brist i promemorian.
Bristen på kunskap om hur barn påverkas av att växa upp med två föräldrar av samma kön är ett stort problem, menar Lars Ahlin.
- Vi har valt att inta barnperspektivet på grund av att det finns för lite kunskap, den evidensbaserade forskningen saknas. Det är ju ett visst moraliskt dilemma, man kan inte göra experiment på barn. Kunde vi vara säkra på att barnen inte utsätts för onödiga risker, då hade det varit en annan situation, säger Lars Ahlin.
Av promemorian framgår att utredarna gör antagandet att ett barn klarar sig lika bra med två mödrar, och inte alls behöver en far. Det är något som Psykologförbundet ifrågasätter.
”Det ställer hela vår föreställning om familjen i en helt ny dager”, skriver Psykologförbundet och manar i detta fall till ett starkt stöd från samhället för ”de ofödda barnen och deras rätt till en så god uppväxtmiljö som möjligt” om förslagen genomförs.
- Barnen kan ju inte föra sin egen talan, säger Lars Ahlin.

Allt material här på varldenidag.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta info@varldenidag.se vid frågor.