Bläddra i Dagen
För att kunna läsa artiklarna krävs att du har ett pluswebbskonto. Klicka här för att skaffa pluswebb, gratis för prenumeranter.
Klicka här för att bläddra
Blir du lyckligare av att ge? (17 kommentarer)

Ja
Nej
Vet inte

Mer och bättre!
Nu har vår kalender blivit ännu bättre. Sök bland 2268 st aktiviteter på 104 orter.

Vad händer på just din ort?

storlek    
Annons

Olika besked från partiledarna
Ståndpunkterna måste klargöras, anser Stefan Gustavsson, ordförande för Svenska Evangeliska Alliansen, ett nätverk inom både frikyrkan och Svenska kyrkan.
På onsdag beslutar riksdagen om den omdiskuterade lagen som ska förbjuda hets mot homosexuella.
Men partiledarna är inte överens om vad grundlagsändringen innebär.
Lagen kan göra det kriminellt att predika och trycka delar av Bibeln, befarar kritikerna.


Göran Persson och Maud Olofsson svarar nej på frågan om präster och pastorer – med den nya hetslagen – får säga från predikstolen att homosexualitet är onaturligt. Bo Lundgren och Lars Leijonborg svarar däremot ett tydligt ja.
– Riksdagen vill göra en inskränkning i yttrandefriheten som de ledande politikerna inte är eniga om tillämpningen av. De ger helt olika svar.
– Det här måste klargöras, säger Stefan Gustavsson, ordförande för Svenska Evangeliska Alliansen, ett nätverk inom både frikyrkan och Svenska kyrkan.
Han anser det allvarligt om riksdagen röstar igenom en grundlagsändring med de här oklarheterna.
– Jag är oroad över att antalet förbjudna åsikter blir fler. Och att tystnadens kultur, som i historien har drabbat de homosexuella, nu breder ut sig till andra områden där vi inte fritt kan diskutera.

Olika besked
Barbro Hietala Nordlund (s) i riksdagens konstitutionsutskott, KU, ser det dock inte som något problem att partiledarna ger olika besked.
– Jag undrar om de verkligen har läst och satt sig in i vad propositionen säger. Kanhända har de gått på en del av vulgärdebatten, säger hon.
Hon försäkrar att det även i framtiden blir tillåtet – både att trycka nya biblar och att predika över de bibelord som handlar om homosexualitet.
Grundlagsändring
Beslutet på onsdag är riksdagens andra i frågan. En majoritet har tidigare sagt ett första ja till grundlagsändringen.
Över 100 av riksdagens ledamöter är nya efter valet och Svenska Evangeliska Alliansen hoppas nu att de ska gå att påverka. Men att huvudslaget stod redan vid den första omröstningen i maj är tydligt. Några stora aktioner för att påverka är inte planerade från kyrkornas sida i dagsläget.
Internationellt har inskränkningen av yttrandefriheten i Sverige uppmärksammats i kristna medier, bland annat i tidskriften Christianity Today i USA.

Bibeln i fara?
Nyligen varnade straffrättsprofessorn Madeleine Leijonhufvud för att hetslagen kan stoppa nytryck av Bibeln.
KU:s ledamöter har diskuterat sig emellan, men inte behandlat saken formellt i utskottet.
– Det är fullständigt befängt att det skulle bli förbjudet att trycka biblar. Hon skjuter över målet. Vi har redan uttömt den frågan i utskottets tidigare behandling, säger Barbro Hietala Nordlund.
Inte tystas
Stefan Gustavsson framhåller att kristna människor inte får låta sig tystnas på grund av partiledarnas och andra debattörers olika tolkningar. Gränsdragningen kommer att prövas i domstol framöver om lagen röstas igenom.
– Självklart ska vi som kristna inte hota eller hetsa mot någon. Men vi får inte tystna när det gäller uppfattningar i moraliska frågor.

Tvingande lag
Tidigare i veckan har integrationsminister Mona Sahlin aviserat en tvingande lag för kyrkor som inte vill viga homosexuella.
Riksdagsmannen Tuve Skånberg (kd) ser ett samband med hetslagen.
– Homolobbyn har uppenbarligen gett ytterligare en beställning till regeringen för att pressa tillbaka kyrkor och samfund.


Thomas Österberg
Publiceringsdatum: 2002-11-08
Avdelning: Nyheter, Sverige
Källa: Dagen

Användarnamn
Lösenord

Annons