Bläddra i Dagen
För att kunna läsa artiklarna krävs att du har ett pluswebbskonto. Klicka här för att skaffa pluswebb, gratis för prenumeranter.
Klicka här för att bläddra
Saknar barndopet betydelse? (13 kommentarer)

ja
nej

Mer och bättre!
Nu har vår kalender blivit ännu bättre. Sök bland 2383 st aktiviteter på 105 orter.

Vad händer på just din ort?

storlek    
Annons

SMF och regeringen överens om homopastorer
Missionsförbundet får fortsatta statsbidrag utan förbehåll
Nu är dialogen mellan Svenska Missionsförbundet och regeringen klar. Resultatet av dialogen är att Missionsförbundet får behålla sina statliga bidrag.
– Det har varit ett gott samtal i god anda och med respekt, säger Krister Andersson, missionsföreståndare i Missionsförbundet.


I slutet av förra veckan kom beskedet om att dialogen mellan Missionsförbundet och kulturdepartementet var över. Kulturminister Marita Ulvskog var nöjd med föredragningen och informationen. Hon lät hälsa att hon anser att dialogen med Missionsförbundet nu är avslutad.
Dialogen mellan Missionsförbundet och regeringen är en följd av att den vänsterpartistiske riksdagsmannen Tasso Stafilidis i en interpellation i riksdagen ifrågasatte om samfund som får statliga medel får diskriminera.
 Han önskade att regeringen skulle utreda om Missionsförbundet diskriminerar homosexuella genom att inte ordinera homosexuella pastorer och diakoner som lever i partnerskap.

Ville väcka debatt
Denna ordning antogs på SMF:s kyrkomöte i mars i år. Man kom då även överens om att lokala församlingar ska vara fria att självständigt anställa homosexuella pastorer och diakoner.
Nu när Missionsförbundet och kulturdepartementet har haft en dialog är Tasso Stafilidis nöjd.
– Jag tycker att det är bra att de har haft en dialog. Det finns väldigt tydligt stadgat i lagstiftningen om att man inte får diskriminera. Därför är det bra att regeringen undersöker om Missionsförbundet har diskriminerat, säger han.
Han ville genom sin interpellation väcka en debatt i frågan, men säger att det inte bara handlar om homosexuellas rättigheter, utan om alla typer om diskriminering i föreningar eller samfund som får statliga bidrag.
Han är  mycket positiv till Missionsförbundets organisation med självständiga församlingar i en paraplyorganisation.
Men han är orolig för att rekommendationen från kyrkomötet kommer att få till följd att församlingar inte tillsätter homosexuella pastorer.

Unik process
Missionsföreståndaren Krister Andersson är också nöjd med resultatet av dialogen. Han och samfundssekreteraren Susanne Mohlin har informerat kanslirådet Anna Auren och rättsjuristen Knut Weibull.
– Vi gav den information vi har från det arbete vi har lagt ner på frågan om homosexualitet, medlemskap och tjänst och ordination sen 1995 i form av ett antal dokument som beskrev arbetet, förklarar Krister Andersson.
Han berättar även att han under dialogen gav sin bild av kyrkostyrelsens beslut och redde ut det missförstånd som låg bakom Tasso Stafilidis interpellation.
Krister Andersson upplevde att han fick mycket respons på det han berättade. 
– Kulturdepartementet tyckte att Missionsförbundet mer än andra har bearbetat frågan och har en unik en process på församlingsnivå, säger han.
Missförstånd
Anna Auren tyckte diskussionen med Missionsförbundet var bra. Hon vill understryka att det inte rörde sig om någon granskning av Missionsförbundet:
– Det var en dialog med anledning av de frågor som togs upp i interpellationsdebatten. När det gäller statliga bidrag ska de alltid följas upp och man måste ha en levande diskussion.
Hon menar att det aldrig har varit fråga om att dra in bidragen till Missionsförbundet.
– Det kulturministern sa var att man skulle ha en dialog och diskussion samt få klarhet i vad det var för ett beslut som Missionsförbundet hade fattat, säger Anna Auren.Statsbidrag till kyrkosamfund
 • Det övergripande syftet med statens stöd är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva långsiktig religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
 • Under 2001 fördelades totalt 50.750.000 kr.
 • Statens stöd till trossamfunden regleras i två lagar och en förordning: Lag om trossamfund (SFS 1998:1953), Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) samt Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974).
 • Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som är berättigade till statligt stöd. För att vara berättigat krävs bland annat att samfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på och att det är stabilt och har egen livskraft. För närvarande får följande 21 trossamfund bidrag:
  Anglikanska kyrkan i Sverige
  Bibeltrogna vänner
  Danska kyrkan i Sverige
  Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
  Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
  Frälsningsarmén
  Islamiska samarbetsrådet
  Isländska kyrkan i Sverige
  Judiska Centralrådet
  Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
  Metodistkyrkan i Sverige
  Norska kyrkan i Sverige
  Nybygget – kristen samverkan
  Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd
  Pingströrelsen
  Romersk katolska kyrkan i Sverige
  Sjundedags Adventistsamfundet
  Svenska Alliansmissionen
  Svenska Baptistsamfundet
  Svenska Missionsförbundet
  Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige.

  Källa: Samarbetsnämnden för stats-bidrag till trossamfund (SST)
Helena Lindh
Publiceringsdatum: 2002-07-09
Avdelning: Nyheter, Sverige
Källa: Dagen

Användarnamn
Lösenord

Annons