Bläddra i Dagen
För att kunna läsa artiklarna krävs att du har ett pluswebbskonto. Klicka här för att skaffa pluswebb, gratis för prenumeranter.
Klicka här för att bläddra
Saknar barndopet betydelse? (13 kommentarer)

ja
nej

Mer och bättre!
Nu har vår kalender blivit ännu bättre. Sök bland 2383 st aktiviteter på 105 orter.

Vad händer på just din ort?

storlek    
Annons

HomO: Ni får inte neka medlemmar
Foto: Gunnar Ask
HomO Hans Ytterberg.
Religionsfrihet innebär enbart rätten att samlas till gudstjänst – inte att neka någon medlemskap i kyrkan. Det sa HomO under mötet med trossamfundens representanter i går.
Han vill ha svar på en enda fråga: Vad gör samfunden för att motverka diskriminering av homosexuella?


Efter en timme och en kvart var det omdiskuterade mötet över. Det slutade enligt samfundens delegation i samförstånd. Dagordning saknades och ingen av HomOs representanter förde protokoll.
– Jag vet inte hur de redovisar det för sig själva och jag förklarade att vi har en annan kultur på SKR. När man möts på det här formella sättet tycker jag att det är viktigt att teckna ner vad som bestäms, säger Marianne Andréas, frikyrkosamordnare på Sveriges Kristna Råd, SKR.


Kräver svar
Det visade sig att HomO Hans Ytterberg kräver svar på en fråga:
– Han vill veta om vi diskriminerar homosexuella enligt diskrimineringslag och brottsbalk. För honom är det inte en teologisk fråga, säger Linus Sjödahl, jurist och representant från Bibeltrogna Vänner.
HomO inledde mötet med en presentation och bakgrund till varför han kallat de 21 trossamfund som uppbär statsbidrag.
Att bara fyra representanter kom tolkade han först som att samfunden tackat nej till inbjudan, men det missförståndet reddes ut.
I sin presentation klargjorde HomO att religionsfrihet endast betyder frihet till gudstjänstutövning, inte att välja sina medlemmar.
– Det var inget vi bemötte eftersom vi inte skulle diskutera sakfrågor. Jag tror vi får ta det i ett långsiktigt samtal. Jag sa att jag är uppvuxen i en frikyrka och att samtliga frikyrkor arbetar för goda relationer mellan alla människor, säger Marianne Andréas.


Nytt möte
Hans Ytterberg sa att det nu är upp till trossamfunden att hitta ett datum för ett nytt möte när de tänker besvara frågan. Och den här gången kan han tänka sig att komma till dem.
– Vi pratar om att dela upp oss i olika grupper. Det är ett brett spektrum, från muslimer, judar till frikyrkor. De som har gemensam problemställning kanske samlas gemensamt, säger Linus Sjödahl.
Mötet äger som tidigast rum under våren, eventuellt i samband med SKR:s styrelsemöte. Med på mötet i går fanns även Henrik Roelvink, katolik i SKR:s arbetsutskott och Lena Posner-Körösi, ordförande i Judiska centralrådet. Helena Benaouda från Sveriges Muslimska Råd som skulle ha medverkat fick förhinder.
HomO ville inte ge några kommentarer.

Ulrika Gavér
Publiceringsdatum: 2003-03-12
Avdelning: Nyheter, Sverige
Källa: Dagen

Användarnamn
Lösenord

Annons