Bläddra i Dagen
För att kunna läsa artiklarna krävs att du har ett pluswebbskonto. Klicka här för att skaffa pluswebb, gratis för prenumeranter.
Klicka här för att bläddra
Saknar barndopet betydelse? (13 kommentarer)

ja
nej

Mer och bättre!
Nu har vår kalender blivit ännu bättre. Sök bland 2383 st aktiviteter på 105 orter.

Vad händer på just din ort?

storlek    
Annons

”Kyrkorna ska granskas under våren”
Foto: JESSICA GOW
HomO framförde till kulturminister Marita Ulvskog att regeringen bör följa upp om trossamfunden lever upp till lagkravet på att motverka all form av diskriminering. Till svar fick man att regeringens uppfattning är att lagen gäller och ska efterlevas.
Regeringen måste granska om trossamfunden gör tillräckligt mycket för att motverka diskriminering av homosexuella.
Det budskapet levererade i går ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, till kulturminister Marita Ulvskog.


Redan dagen efter HomO:s möte med representanter för trossamfund som får statsbidrag, som Nya Dagen berättade om i går, hamnade ärendet på regeringens bord.
– Vi framförde i ett möte med Marita Ulvskog att regeringen bör följa upp om trossamfunden lever upp till lagkravet på att motverka all form av diskriminering, säger George Svéd, informationsdirektör på HomO.
Vad fick ni för svar?
– Att regeringens uppfattning är att lagen gäller och ska efterlevas.
I förarbetet till lagen om statsbidrag till trossamfund finns kravet på att alla former av diskriminering ska motverkas.
HomO menar att det finns exempel på kyrkor och församlingar som brutit mot lagen och vill därför under våren granska trossamfundens inställning till kravet. Mötet med trossamfunden i tisdags var ett led i denna granskning. Men de två parterna är helt oense om både vad de ska diskutera och hur.
– Jag tror vi får ta det i ett långsiktigt samtal. Vi arbetar för goda relationer mellan alla människor, sa Marianne Andréas, som var en i samfundsdelegationen.
– Delegationen sa att de inte hade mandat att diskutera sakfrågan, utan bara under vilka former vi skulle kunna ha ett konstruktivt samtal där också synen på homosexualitet inom samfunden ingår. Men det är vi inte beredda att göra, säger George Svéd.
Varför inte?
– För oss är det en helt sekulariserad fråga som enbart handlar om juridik. De teologiska aspekterna på saken är helt och hållet samfundens sak att reda ut, svarar han.
George Svéd menar att HomO bara är intresserad av att diskrimineringslagen och lagen om statsbidrag till trossamfund efterföljs.
Men finns det inte en risk för att lagen om religionsfrihet och diskrimineringslagen krockar?
– Det finns väl inget i religionsfriheten som säger att man får diskriminera någon på religiös grund.
Kulturminister Marita Ulvskog har av tidsskäl avböjt att kommentera. Men kanslirådet på kulturdepartementet, Ann Aurén, säger att villkoren för statsbidrag till olika organisationer och rörelser diskuteras sedan en tid tillbaka.  Enligt henne mynnade inte mötet med HomO ut i något konkret beslut eller åtgärd.
– Vi lyssnade på HomO:s synpunkter, men vad som händer härnäst är omöjligt att säga i dagsläget.


Jens Nordqvist
Publiceringsdatum: 2003-03-13
Avdelning: Nyheter, Sverige
Källa: Dagen

Användarnamn
Lösenord

Annons