Fredagen den 6:e april
Rädda mig, Gud, genom ditt namn, skaffa mig rätt genom din kraft.
Ps 54:3
Tel: 018-430 40 00
info@varldenidag.se
Startsidan
Fredagen den 6:e april
Dagens Fråga

Kommer du att besöka kyrkan över påsk?

Ja
Nej
Vet inte

Visa resultat

Åke Green fick stöd från 5500 personer

Ulf Ekman talade om kärlekslösheten i landet

Jag är svensk och mitt hjärta kommer alltid att vara kopplat till Sverige, sade Ulf Ekman under sitt tal på Europa-konferensen.
Foto: Samuel Ekman

Det finns ingen kärlek i landet.

Det var utgångspunkten för Ulf Ekmans tal under det sista kvällsmötet på Europakonferensen i lördags.

I sin predikan kom han också in på domen mot pingstpastorn Åke Green.
- Det är en stor pinsamhet för svensk kristenhet att inte en enda samfundsledare har gett honom sitt stöd, sade han bland annat.

Publicerad 2004-08-02 10:56
av Ruben Agnarsson

Ulf Ekman talade om kärlekslösheten i landetI mediaskuggan av Pridefestivalen i Stockholm pågick under förra veckan Europa-konferensen i Uppsala. Under lördagen, på konferensens sista kvällsmöte, talade Ulf Ekman inför 5 500 personer om det andliga tillståndet i Sverige. Temat för predikan var ?Omvändelse från förvrängd kärlek”. Utifrån Hosea kapitel 4 beskrev han vad som händer när ett folk vänder sig bort från Gud; kärleken försvinner. från landet. I Hosea kan man läsa om hur denna kärlekslöshet ledde till att folket stal, svor, ljög och begick brott. - Lösningen på detta är att Gud är kärlek, framhöll Ulf Ekman i sitt tal. - När kärleken försvinner kommer något annat och fyller detta tomrum. Vår främsta plikt som troende är att älska Gud och älska vår nästa, fortsatte han och jämförde troheten till Gud med den äktenskapliga förbundsrelationen mellan man och kvinna. - Otrohet är frånvaro av tro. Kärleken är utgivande, osjälvisk, betjänande, benådande och korsfäst - det vill säga villig att utge sig själv ända in i döden. - Kärleken övervinner allting, tillade Ulf Ekman.
Han varnade för att låtsas som att allt står väl till, när tillståndet i Sverige egentligen är illa. - Bibeln talar om att själviskheten skall öka i den yttersta tiden. Människor skall älska sig själva, sina pengar och njutning. - Guds församling skall vara ett beskydd och ett ljus i detta mörker. Egenrättfärdighet eller kompromiss är två diken som gör att vi inte har tillräcklig kraft för detta uppdrag. Om vi brister, läcker synden in, fortsatte Ulf Ekman och kom sedan in på domen mot Åke Green och frågorna om en homosexuell livsstil.
- Gud välsigne Åke Green, sade Ulf Ekman, som fick spontant genom att hela kyrksalen reste sig upp och applåderade. - Äktenskap definieras som ett förbund mellan man och kvinna, ett förbund med livslång trohet som är instiftat av Gud, fortsatte Ulf Ekman. - Om man tar bort dessa definitioner kan man inte kalla det äktenskap, då får man hitta ett annat ord? kanske ?semester” eller ?kalas”..
Han berörde också uttrycket homofobi, och konstaterade att det kan finnas människor som har detta. - Men frågan är om vi som kristna har rätt att läsa högt ur Bibeln, fortsatte han och läste från Romarbrevets första kapitel, där homosexualitet beskrivs som skamliga lidelser, som otukt och som något onaturligt.
Ulf Ekman läste också bibelställen där homosexualitet står tillsammans med andra synder som girighet, tjuveri och äktenskapsbrott. - Om präster och biskopar säger annorlunda än vad som står här, är det inte evangelium. Och oavsett hur man hotar och lagstiftar är vi pliktiga att säga det Bibeln säger, slog Ulf Ekman fast. - Det är en stor pinsamhet för svensk kristenhet att inte en enda samfundsledare har gett sitt stöd till Åke Green.
I slutet av mötet berörde Ulf Ekman Islams ökade inflytande i det sekulariserade Europa. - Frågan är om vi i framtiden får ha en avvikande åsikt om Islam i Europa, frågade han. - Vi skall vara kärleksfulla mot muslimer, men det är en annan religion och Bibeln varnar för falska profeter.
Till sist kommenterade han också den uppmärksammade Knutby-rättegången. - De tragiska händelserna i Knutby-fenomenet handlar om isolering, kontroll, splittring och exklusivitet. Även om konsekvenserna inte blir lika dramatiska, kan vi alla bli påverkade av dessa saker. Då behöver vi ödmjuka oss och vända om. - Vi behöver en större kärlek och en större enhet bland allt Guds folk. Det finns en äkta kristen tro, och tillsammans behöver vi resa oss. Då kan vi - motiverade av kärlek - säga sanningen.

Allt material här på varldenidag.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta info@varldenidag.se vid frågor.