BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING, Göteborg.  
»Startsidan   »Webbkarta

Jesus:

"Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud."
Markus 7:7

 

Startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Med broder Samuels tillåtelse publicerar vi hans artikel införd i Göteborgs-Posten den 2 januari 2002.

EN OKRISTLIG ÄRKEBISKOP

Föddes inte Jesus av en orörd ung kvinna, jungfrun Maria? Skedde det inte i ett stall i Betlehem? 
 
Var det inte i samband med skattskrivning som Josef och Maria kommit dit? Kom inte vise män från Österns länder, ledda av en stjärnas sken, för att skåda och hylla den nyfödde judakungen?
 
Om man får tro ärkebiskop KG Hammar i hans Jultankar i TV 1 på julaftonskvällen kan vi i dag inte vara säkra på varken det ena eller det andra, däremot på det "julevangelium" som ärkebiskopen själv presenterade, nämligen att:

  • Talet om jungfrufödelsen uttrycker en längtan hos delar av mänskligheten, i synnerhet judafolket, att möta Gud. 

  • Att uppmärksamheten kring Jesu födelse skall förstås utifrån dåtidens förtryck under romarna. 

  • Att Jesus inte var den "ende" Sonen - psalmerna beskriver den israeliske kungen som Guds son. 
    Att Jesus skulle tecknas så har mer med kvalifikation hos honom själv att göra än med verklig gudomlig utkorelse.
     

  • Besöket av vise män från Österns länder uttrycker mer en mänsklighetens längtan i stort efter Gud än en historisk sanning.

När teologins och kyrkans företrädare förnekar äktheten i de historiska uppgifter som lämnas av kristenhetens första ögonvittnen, evangelisterna, då strömmar vittnesbörden från de profana auktoriteterna emot oss. Så kunde de brittiska astronomerna David Clark, John Parkinson och Richard Stephenson för några år sedan avslöja att de plöjt igenom all världens astronomiska handlingar mellan 10 f. Kr. och 13 e. Kr. och i nedteckningarna av astronomiska observationer i Kina och Korea funnit uppgifter om en märklig "nova" som skådats på himlavalvet ovanför Mellersta Östern omkring år 4 före vår tideräkning, alltså vid tiden för Kristi födelse.

Nu är ärkebiskopens uttalande tyvärr inte ett olycksfall i arbetet. Tvärtom är det bara ett enda fragment av en större helhet presenterad i hans förra året utgivna bok: "Ecce Homo-Jesus efter tvåtusen år."

Här underkänner han i stort Bibeln såsom en auktoritativ källa för kunskap om de historiska händelser ur vilken den kristna tron föddes fram. Varken dess uppgifter om vad Jesus sagt eller gjort behöver enligt ärkebiskopen tas på bokstavligt allvar.

Denna förnekelse av det bibliska materialets tillförlitlighet gör ärkebiskopen vid en tidpunkt då gedigen svensk bibelvetenskaplig forskning genom profanvetenskapliga metoder visat på motsatsen, nämligen tillförlitligheten i den bibliska traderingen. (Se professor emeritus Birger Gerhardssons avhandling ”Memory and Manuscript", 1961) 1.

Att det dessutom är ärkebiskopen som står för denna förnekelse gör det inte lättare att fördra. Hans ämbetstitel anger att han mer än någon annan (ärke) i Sverige att han är satt att vaka (episkopos) över den rena läran och det oförfalskade evangeliets förkunnelse.

Samuel Svensson, pingstpastor och doktorand i Nya Testamentets exegetik.
2.


1. Raderna om professorn hade fallit bort i GP

2. Exegetik =  bibelforskning som förklarar Bibelns böcker


Tack Samuel Svensson för din insändare i Göteborgs-Posten. Många är tacksamma för din skrivelse.

Fridshälsningar Veli Sergei, BROBYGGARNA, Göteborg.


»För dig som vill lyssna till predikan av Veli Sergei: 
Den sista tidens villfarelse - RFSL vill förbjuda förbön och styra kristen tro Real-format 

»Till alla predikningarna
         »Startsidan 

»Webbkarta        »
Fråga Pastorn     
   »Artiklar

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna
Kontakt, hjälp i bön m.m. | Biblar till Sovjet under järnridåns tid
Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Närradio | Vittnesbörd om helande ljudfiler
Predikningar av Veli Sergei ljud & text | Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn
Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar 


Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen!
© 1998-2007 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING
Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg      
Tel.svarare för böneämnen och info om gudstjänster  031- 711 42 21 
   E-post brobyggarna@crossnet.se