Nr 5
Hamer tyrimo kritika

Hamer ir jo komanda užverbavo 76 homoseksualius vyrus iš AIDS gydymo programos. Jie visi sakė, kad turėjo bent vieną homoseksualų brolį ir aiškią homoseksualios orientacijos tendenciją dėdžių iš mamos pusės tarpe, bet ne iš tėčio pusės. Hamer komanda iškėlė hipotezę, kad tai turėtų atsispindėti kokiame nors gene X chromosomoje. Vyras gauna savo X chromosomą iš vienos iš savo mamos dviejų X chromosomų, o savo Y chromosomą iš savo tėčio. Kadangi mamos nebuvo homoseksualios, buvo spėjama, kad tiktai vienoje iš jos dviejų X chromosomų buvo gėjų genas. Todėl bendrai paėmus visus gyventojus maždaug pusė gimusių berniukų turėtų turėti X chromosomą su gėjaus genu, o pusė neturėtų. Tačiau 40 homoseksualių brolių porų atrankoje, ne pusė jų (t.y. 20), bet net iš jų 33 turėjo X chromosomą su pakitusiu q28 genu, kuris buvo nebūdingas normaliam jų deriniui. Kadangi šis skaičius (33) stipriai viršijo spėjamus (atsitiktinius) 50%, jie padarė prielaidą, kad būtent šis genas įtakodavo vyrų homoseksualią orientaciją. Tačiau 7 poros homoseksualių vyrų neturėjo šio „pakitimo“ tame gene. Jeigu šie rezultatai būtų buvę tikri ir teisingi ir todėl pasikartotų vėlesniuose tyrimuose, iš jų sekanti išvada vis tiek būtų apribota šiuo aspektu: Būtent toks chromosomų išsidėstymas nėra nei būtina, nei pakankama homoseksualumo sąlyga. Jis nėra būtinas, kadangi 7 iš 40 homoseksualių porų neturėjo to išsidėstymo. Ir jis nėra pakankamas, kadangi vėlesnis Hamer komandos tyrimas (įtraukiant turinčius tokią pačią kilmę nehomoseksualius brolius) parodė, kad kai kurie iš šių heteroseksualių brolių turėjo tokį patį q28 genų skirtumą. Toks genų skirtumas nėra priimtinas kaip „gėjų geno“ apibrėžimas. Tačiau (ir vėlgi tiktai jei tyrimas būtų sąžiningas) būtų galima tvirtinti, kad gali būti tam tikri kiti faktoriai susiję su būtent šiuo genų skirtumu, kurie yra susiję su kitais šeimos faktoriais ir sąlygoja didesnę tikimybę tapti homoseksualais. Pavyzdžiui, žmogus su šiuo genų skirtumu, gali genetiškai būti linkęs į nuotykių ieškojimą ar panašiai. Kas žino, kas tai galėtų būti?