pre-ref 38

Nuor. 38:
Čia pateikiamas straipsnis apie 2002m. įvykdytą Steve Baldwin tyrimą, atspausdintą Regent Universiteto išleistoje “Teisės apžvalgoje”. Išvertus į lietuvių kalbą ten parašyta (ištrauka): 


Ataskaita: Pedofilija labiau įprasta “gėjų” tarpe
Šis tyrimas atskleidžia homoseksualinės kultūros "tamsiąją pusę"
Autorius Jon Dougherty
© 2002 WorldNetDaily.com

Pagal naujai atliktą tyrimą homoseksualų tarpe yra daug daugiau vaikų tvirkinimo ir pedofilijos atvejų, negu heteroseksualų tarpe skaičiuojant pagal jų dalį gyventojų skaičiuje.

"Daugybė įrodymų paremia teiginį, kad homoseksualumas yra seksualinis nukrypimas, kurį dažnai palydi sutrikimai, kurie atneša žiaurias pasekmes mūsų kultūrai,” rašo Steve Baldwin straipsnyje “Vaikų tvirkinimas ir homoseksualų judėjimas”, kuris netrukus bus atspausdintas Regent universiteto “Teisės apžvalgoje”.

Baldwin yra Nacionalinės politikos tarybos Vašingtone generalinis direktorius.

"Sunku papasakoti apie homoseksualumo kultūros tamsiąją pusę ir nepasirodyti grubiam,” rašo Baldwin. ”Tačiau atėjo laikas pripažinti, kad homoseksualus elgesys kelia grėsmę Vakarų civilizacijos pamatui – šeimos branduoliui.”

Nors homoseksualų bendruomenė ir didelė masinių informacijos priemonių dalis išjuokia tokius kaltinimus, Baldwin – kuris pirmininkavo Kalifornijos Asamblėjos Švietimo komitetui, kuriame jis kovojo prieš homoseksualų propagandą valstijos viešosiose mokyklose – savo ataskaitoje rašo, kad homoseksualų aktyvistų pastangos, nukreiptos į vaikus ir dėl jų pačių seksualinių pasimėgavimų, ir siekiant išplėsti homoseksualų judėjimą, neabejotinai kovoja prieš šeimos instituciją.

Baldwin tyrimas yra patvirtinamas neseniai užbaigtame darbe, parašytame Dr. Judith Reisman, Masinės informacijos priemonių instituto prezidentės ir daugybės autoritetingų knygų, demaskuojančių seksualinius mitus, įskaitant ”Kinsey, nusikaltimai ir pasekmės, autorės.

Savo tezėse – taip pat atspausdintose Regent universiteto “Teisės apžvalgoje” – Reisman pacitavo psichologą Eugene Abel, kurio tyrimas atrado, kad homoseksualai ”seksualiai tvirkina jaunus berniukus penkis kartus dažniau, negu yra užregistruotų mergaičių tvirkinimo atvejų...”

Abel taip pat atrado, kad nenuteisti “vaikų tvirkintojai prisipažino dėl nuo 23,4 iki 281,7 tvirkinimo atvejų kiekvienam tvirkintojui… kurių aukomis buvo berniukai.”

"Homoseksualaus ir heteroseksualaus vaikų seksualinio išnaudojimo santykis yra stulbinantis, pasakė Reisman, kuri vadovavo tyrimui studijuojančiam vaikų pornografiją ir prievartą ir kurio finansavimui Teisingumo departamentas buvo skyręs $800,000.


Originalų tekstą anglų kalba rasite paspaudę čia (failo dydis: 592 k)