Пре-уп 11 


Уп. 11:
Oва упатство е на англиски. Документот претставува статистика од едно сеопфатно проучување за сексуалните злоставувања на деца. Преведено на македонски вели (делумно):


Сексуалните напади на младите деца како што тоа е пријавено пред силата на законот: Жртва, немил настан и карактеристики на напаѓачот (Sexual Assault of Young Children as Reported to Law Enforcement:Victim, Incident, and Offender Characteristics)

Howard N. Snyder, Ph.D.

Национален центар за право на малолетниците (National Center for Juvenile Justice)

Јули 2000, NCJ 182990

Статистичкото известување користи податоци од National Incident-Based Reporting System. 


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 140 к)