Пре-уп 12  


Уп. 12:
O
ва е синопсис на проучувањето опишано во уп. 11 погоре. Преведено на македонски вели (делумно):


Сексуални напади на млади деца како што е пријавено на силата на законот: Жртва, немил настан и карактеристики на напаѓачот
Ги претставува резултатите на National Incident-Based Reporting System-a (NIBRS) во врска со сексуалните напади, посебно на младите деца. Информациите се засновани на извештаите од полициските канцеларии од 12 држави и го опфаќаат периодот од 1991. дo 1996. Извештајот ги претставува сексуалните напади во 4 категории: насилно силување, насилна содомија, сексуален напад со предмет и присилно милување. Резултатите ја вклучуваат статистиката на настаните, жртвите, нивните напаѓачи, пол, реакцијата на овие злочини, местото, времето на настанот, степен на повреда кај жртвата, перцепција на жртвата за староста на напаѓачот, односот жртва-напаѓач и останати детални карактеристики. Она што посебно се истакнува е следното:

  • 67% од сите жртви на сексуални напади пријавени на силата на законот биле млади момчиња (под 18 години); 34% од сите жртви биле под 12 години.
  • Една од секои седум жртви на сексуален напад пријавени на силата на законот биле под 6 години.
  • 40% од напаѓачите што напаѓале деца под 6 години биле млади момчиња (под 18 години).                                         

Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 40 к