Пре-уп 14  


Уп. 14:
Предупредување! Валкан јазик и слики.
O
ва упатство е на шведски. Тоа е дел од аналниот прирачник на RFSL што претставува средишна рема под налсов најмногу за момчињана нивната веб-страна. Преведено на македонски вели (делумно):


На предавањата за секс во школите многу се зборува за сексуалните органи на мажите и жените. Но, не се зборува многу за изгледот на анусот и за аналната пенетрација. Значи, самите мораме да дознаеме и зависиме од нашите искуства во пронаоѓањето на задоволителниот сексуален живот. .... Нашата Секс продавница – едноставно сексај се од задоволствое наменета за вас што веќе сте практицирале или размислувале да пробате анален секс. Се надеваме дека и искусна личност и почетник ќе уживаат во нашите страници. Страниците го узвишуваат аспектот на анална пенетрација и дека тоа не е нешто од што би требало да се срамиме’. Помеѓу останатото RFSL препорачуваПред да се впуштите во анален секс би било добро да го измиете анусот и по можност да ги изпразнете цревата. На некои има смета смрдеата или ако има остатоци од фекалии во анусот ….”


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на шведски кликнете тука (големнина на документот: 140 к)