Пре-уп 19  


Уп. 19:
Oва упатство е на шведски и е преземено од едно интервју со стручното лицекое застапува најлошата врста на полна збунетост. Ова понатаму наголемо придонесува за полна збунетост и предхомосексуално однесување на бедните дечиња. Преведено на македонски вели (делумно):


Kога за последен пат на вашиот син сте му дале кукла? Стручно лице: Потсвесно ги воспитуваме нашите деца на застарени полни улоги.


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на шведски кликнете тука (големнина на документот: 1.9 MB)