Пре-уп 22  


Уп. 22:
Oва упатство е (на англиски) преглед на книгата The Marketing of Evil (Продавање на злото)од David Kupelian. Во својата книга Kupelian oпишува како книгата од Kirk и Madsen (“After the Ball: How America Will Conquer Its Fear of Gays in the ‘90s (После балот: Како Америка ќе го победи стравот од хомосексуализмот во 90.)”) постанала прирачник на хомосексуалната агенда и нивниот спектакуларен успех во ширењето на содомијата не само во САД туку и по целиот свет. Преведено на македонски вели (делумно):


Воена конференција
Во февруари 1988., околу 175 водечки активисти, кои ја претставувале хомосексуалната група од целата нација, одржале воена конференција во Warrenton, Virginia, како би ја одредиле иднината на движењето. Наскоро после тоа, активистите Marshall Kirk и Hunter Madsen во облик на книга го направиле исцрпниот план за јавни односи што ги застапувале заедно со своите хомо-врсници неколку години..

Kirk и Madsen не биле разлигавени активисти што би упаднале во црквата и би фрлиле кондом во воздух. Тие биле паметни момци – многу паметни. Kirk, едуциран истражувач во неуропсихијатријата од Harvard, работел со Johns Hopkins Study of Mathematically Precocious Youth и ги дизајнирал тестовите на вештина за возрасни со коефициент на интелигенција 200+ IQs. Madsen, кој има докторат од политички науки од Harvard, бил стручња за тактики на јавно убедување и социјален маркетинг. Заедно ја напишале "After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the '90s."

"Колку цинично изгледа тоа," oбјасниле на почетокот, "СИДАта ни овозможува, колку и кратко да е тоа, да се потврдиме како жртвувано малцинство и законски заслужуваме посебна заштита и грижа од Америка. Во исто време," предупредуваат, "тоа нешто генерира масовна хистерија токму од тој тип кој што доведе до јавно каменување и колонија на лепрозни во Средниот век, а и пред тоа. … Како можеме да ја максимизираме симпатијата, а да го минимизираме стравот? Како, имајќи на ум дека СИДАта не покоси, можеме најдобро тоа да го изиграме?"

Основна црта на големиот план на Kirk и Madsen? "Кампањата, што ја претставуваме во оваа книга макар што е комплексна, воглавном зависи од програмата на бесрамната пропаганда, која е цврсто втемелена на долготрајните принципи на психологијата и маркетингот."


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 496 k)