Пре-уп 26  


Уп. 26:
O
ва упатство (на англиски) е извештајот на Simon LeVay (хомосексуалец) кое медиумите намерно погрешно го протолкувале. Преведено на македонски вели (делумно):


Разлика во структура на хипоталамусот помеѓу хетеросексуалните и хомосексуалните мажи
Simon LeVay

Предниот хипоталамус на мозокот учествува во регулацијата на типичното машко сексуално однесување. Волумените на четирите странични групи во ова подрачје [интерстициски јадра на предниот хипоталамус - interstitial nuclei of the anterior hypothalamus (INAH) 1, 2, 3 и 4] биле мерени во постмртното ткиво од три групи на луѓе: жени, мажи за кои се сметало дека се хетеросексуални и хомосексуални мажи. Никакви разлики не биле пронајдени помеѓу групите во врска со волуменот на INAH 1, 2, и 4. Како што порано било известено, INAH 3 бил двапати поголем кај хетеросексуалните мажу, како и кај жените. Исто така бил двапати поголем кај хетеросексуалните мажу како и кај хомосексуланите мажи. Овој резултат покажува дека INAH е диморфичен со сексуалната ориентација, барем кај мажите, и предлага дека сексуалната ориентација има биолошка основа.”


После сумаризацијата на извештајот, како што го напишал LeVay, се наоѓаат три различни синопсис критики на проучувањето на LeVay.

Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 356 k)