Пре-уп 5  


Уп. 5:
Oва упатство е исто така на шведски и е преземено од веб-страната на RFSL. Зборува за одредени анални пракси во кои се впуштаат хомосексуалците и илустрира една од многуте причини зошто е толку распостранета употребата на нелегалните дроги меѓу хомосексуалците.                                                               

Предупредување: валкан материјал!
Преведено на македонски вели (делумно): 


Лижање на анусотчмарочижање
За неиницираниот учесник, средбата на јазикот и анусот е мистерија, болна па дури и одбивна. Но, за искусниот учесник тоа е него на земјата. Една од омилените пози помеѓу чмаролисците е кога едниот седи раширен над лицето над другиот и му ги растегнува образите. Во таква позиција чмаролижачот може на секаде досегне со својот јазик.”


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 200 к)