Пре-уп 9  


Уп. 9:
Oва упатство е на англиски и го објаснува поголемиот степен на педофилија помеѓу хомосексуалците. Преведено на македонски вели (делумно): 


Oдноси на хетеросексуалните и хомосексуалните педофили помеѓу сексуалните злоставувачи на деца: објаснувачко проучување.
Freund K, Watson RJ. O
ддел за бихевиорална сексологија, Clarke Институт за психијатрија, Toronto, Ont., Kanada.
Претходните истражувања покажале дека односот на сексуалните злоставувачи на женски деца наспроти злоставувачи на машки деца е отприлика 2:1…… односот на хетеросексуални и хомосексуални редофили пресметано е отприлика 11:1. Oва ни предлага дека резултатскиот однос на вистинските педофили помеѓу личностите со хомосексуален еротски развој е поголем од оној кај личностите со развиена хетеросексуалност.


Ако сакате да го прочитате оригиналниот документ на англиски кликнете тука (големнина на документот: 192 k)