Wat je eraan kunt doen

Deze website brengt niets nieuws. Alle informatie die hier verzameld is, is ook ergens anders te vinden. Het is echter misschien de eerste website – en tot nu toe de enige – die wetenschappelijke feiten (uit onderzoeken) combineert met informatie over de manier waarop de socialistische meerderheid van de media in het westen, door de politiek gemanipuleerde onjuiste informatie verstrekt over dit belangrijke onderwerp.

Als u deze informatie gelezen hebt (en de vele referenties gecontroleerd hebt en tevens de documenten waarheen verwezen wordt) kunt u zich afvragen wat u met deze belangrijke kennis moet aanvangen. Bedenk goed dat de kinderen waarover het hier gaat, (de bestaande kinderen en die, welke nog geboren moeten worden) niet, of nauwelijks op enige verdediging kunnen rekenen. Van de kant van de politiek hebben ze geen steun te verwachten en er is geen politicus die een campagne voert in hun belang. Er bestaat geen beweging die de belangrijkste media en de entertainment-industrie zal aansporen hen te beschermen tegen de popularisering van de homoseksuele levensstijl. We mogen echter niet onverschillig staan tegenover een onderwerp dat zo belangrijk is. Doe wat u kunt!

De schrijver van deze website vraagt niet om een bijdrage en neemt die ook niet aan. Maar hier volgen een paar suggesties over wat u zelf kunt doen:

  1. In de persoonlijke sfeer moet u doen wat u kunt om opgroeiende jongens en meisjes te helpen als ze verward zijn over hun geslacht. Vooral als u een man bent, zou u kunnen uitreiken naar jongens waarvan u weet dat ze zonder vader als voorbeeld opgroeien.
  1. U moet doen wat u kunt om op te staan tegen de verkeerde informatiestroom aangaande dit onderwerp, die door de meeste socialistisch bestuurde media in het westen de wereld in wordt gestuurd. Bedenk dat de waarheid niet voor eeuwig ontkend kan worden. Feitelijk is de waarheid aangaande dit onderwerp al in opmars en u zou daaraan kunnen bijdragen. U zou kunnen beginnen met vrienden erover in te lichten, e-mails uit te sturen hierover, uw gemeenschap hierover in te lichten etc.. U kunt op deze website attenderen (bijvoorbeeld de Drie Fabels) of een gedeelte ervan opsturen. Het gaat erom de publieke opinie hieromtrent te beïnvloeden op een fundamenteel niveau.
  1. Een aantal bedrijven in diverse landen sponsoren soms homo-activiteiten en hun agenda op financiële basis. Je zou contact op kunnen nemen met zulke bedrijven en je mening geven. Sommige daarvan zijn multi-nationals, bijvoorbeeld de Scandinavian Airlines System (SAS). Deze luchtvaartmaatschappij is een permanente sponsor van de perverse en obscene jaarlijkse extravagante Homo Parade in Stockholm, Zweden.