pre-ref 10  

 

Ref. 10A:
Deze referentie staat in het Engels en gaat over vele rapporten en bewijzen voor het veel grotere aantal pedofielen onder homo’s dan onder hetero’s. Vertaald in jouw taal staat er (gedeeltelijk):
“Een onderzoek naar pedofilie in het Psychiatrisch Dagblad van de Universiteit van Ottawa leverde het volgende op: ’Volgens de boeken is er een verhouding van 2:1 ontdekt tussen pedofiele homoseksuele en pedofiele heteroseksuele mannen.’
En met verwijzing naar het rapport van Bradford et al [20]:
John M. W. Bradford, c.s., "De Heterogeniteit/Homogeneniteit van Pedofilie," Psychiatrisch Dagblad van de Universiteit van Ottawa 13 (1988): 225. ergens anders blijkt uit het onderzoek: ’Verschillende onderzoekers hebben de frequentie van homoseksuele pedofilie ingeschat tussen de 19 en de 33 procent van aangemelde molestaties,’ pag. 218.”

Klik hier voor de originele Engelse tekst click here (file size: __):        

Ref. 10B:
Deze referentie staat in het Engels en gaat ook over de vele bewijzen van het veel grotere aantal pedofielen onder homoseksuele mannen. Vertaald in jouw taal staat er (gedeeltelijk): 

“Ondanks de pogingen van homo-activisten om de homo levensstijl te scheiden van pedofilie, blijft hiertussen een verontrustende verbinding bestaan. Hoewel vele homoseksuelen geen jonge sekspartners zoeken, blijkt toch dat er een onevenredig aantal homo-mannen adolescente jongemannen of jongens uitkiezen als sekspartner.In het volgende stukje wordt de verbinding tussen homoseksualiteit en pedofilie uitgelegd.

Pedofilie in de homocultuur
Thorstad citeert Jim Kepner, die toen curator was van de Internationale Homo en Lesbo Archieven in Los Angeles. Hij geeft te kennen: ‘Wat ik duidelijk heb proberen te maken is, dat als we de lovers van jongens in ons midden afwijzen, we beter ook de banier van de Oude Grieken kunnen strijken, en van Michelangelo, Leonardo da Vinci, Oscar Wilde, Walt Whitman, Horatio Alger, en Shakespeare. Dan kunnen we beter stoppen met trots te zijn op onze erfenis, en hen eruit schrappen, tenzij we het concept dat we hebben van wat het betekent homoseksueel te zijn, verbreden. .[20]’……

In 1985 werd de North American Man-Boy Love Association (NAMBLA), die openlijk voor seks tussen volwassenen en kinderen is, toegelaten als lid, tot de New Yorkse Raad van Lesbische en Homoseksuele Organisaties en ook tot de Internationale Gay Association – nu de Internationale Lesbian en Gay Association (ILGA). Midden negentiger jaren kostte ILGA’s verbinding met NAMBLA en andere pedofiele groepen, de organisatie haar status als Non Governmental Organisation (NGO) binnen de Verenigde Naties.[21]
 

Klik hier voor de oorspronkelijke Engelse tekst click here (file size: 192 k):