pre-ref 22  

 

Ref. 22:
Deze referentie (in het Engels) gaat over een terugblik op het boek “The Marketing of Evil” (het aanprijzen van het kwaad) door David Kupelian. In dit boek beschrijft Kupelian hoe een boek, geschreven door Kirk en Madsen (“After the Ball: How America Will Conquer Its Fear of Gays in the ‘90s” (”Na het feest: hoe Amerika zijn angst en haat voor homo’s in de negentiger jaren zal overwinnen”)) een blauwdruk is geworden voor de homoseksuele agenda en het spectaculaire succes dat behaald is in het verspreiden van sodomie, niet alleen in Amerika maar over de hele wereld. In het Nederlands staat er (gedeeltelijk):


Oorlogsconferentie
In februari 1988, hielden 175 leidinggevende activisten, representanten van groepen homoseksuelen uit het hele land, een oorlogsconferentie in Warrenton, Virginia, om de toekomstplannen voor hun beweging uit te stippelen. Kort daarna schreven de activisten Marshal Kirk en Hunter Madsen een boek waarin een knap bedacht plan voor public relations staat beschreven dat ze hadden uitgedacht gedurende een aantal jaren met hun kameraden van de homorechten.  

Kirk en Madsen waren niet het soort dwepers dat kerken binnen valt en condooms in de lucht gooit. Het zijn pientere jongens – heel erg pienter. Kirk, een aan de Harvard universiteit afgestudeerde neuropsychiater, die onderzoekswerk deed met het ’John Hopkins Onderzoek onder Jeugdige WiskundegenieĎn’ en tests op begaafdheid ontwierp voor volwassenen met een IQ van boven de 200. Madsen, afgestudeerd in politieke wetenschappen eveneens aan Harvard, was een expert in openbare overredingstactieken en sociale marketing. Samen schreven ze het boek "After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the '90s."

"Hoe cynisch het ook mag lijken" legden ze in de inleiding uit, "AIDS geeft ons, hoewel erg kort, de kans onszelf te presenteren als een minderheid die slachtoffer is, en die recht heeft op de speciale bescherming en verzorging van Amerika. En tevens,” waarschuwden ze "zal het een massahysterie opwekken van het soort waarin men tot stenigen bereid is, zoals bij leprakolonies in de Middeleeuwen en daarvoor... Hoe kunnen we de sympathie opwekken en de angst doen verminderen? Hoe kunnen we dit, met de vreselijke hand die ons toegestoken is, het beste uitspelen?"

Wat is het uiteindelijke doel van Kirk en Madsens meesterplan? "Het plan de campagne dat we in dit boek beschrijven, is wel complex, maar hangt totaal af van een programma van brutale propaganda, stevig gefundeerd op bestaande psychologische principes en bekendmaking.”


Klik hier voor de oorspronkelijke tekst in het Engels click here (file size: 496 k)