pre-ref 23  

 

Ref. 23:
Deze referentie (in het Engels) is een samenvatting van het oorspronkelijke onderzoek door Bailey en Pillard dat vervolgens bewezen is foutief te zijn geweest en zelfs misleidend. Niettemin wordt er nog steeds gerefereerd aan deze studie door vele homoseksuele activisten, als bewijs dat homoseksualiteit grotendeels erfelijk bepaald is.  In het Nederlands luidt deze samenvatitng als volgt (gedeeltelijk):


Van de familieleden wier seksuele geaardheid vastgesteld kon worden, was 52% (29/56) van eeneiige tweelingen, 22% van tweeeiige tweelingen, en 11% (6/57) van geadopteerde broers homoseksueel. Of the relatives whose sexual orientation could be rated, 52% (29/56) of monozygotic co-twins, 22% (12/54) of dizygotic co-twins, and 11% (6/57) of adoptive brothers were homosexual.


Klik hier voor de oorspronkelijk samenvatting in het Engels, click here (file size 192 k)