pre-ref 24  

 

Ref. 24:
Deze referentie (in het Engels) hoort bij het onderzoeksrapport van Bailey-Dunne-Martin dat volledig afgerekend heeft met het daaraan voorafgegane onderzoek van Bailey-Pillard (ref. 23). Ze hebben geen blad voor de mond genomen bij hun kritiek op de studie van Bailey en Pillard. Ze schreven het volgende, (p. 533; rechterkolom) vertaald in het Nederlands: 


Dit wil zeggen dat de tabellen uit vorig onderzoek veranderd zijn onder invloed van vooroordeel (de proefpersonen waren bevooroordeeld)  

Verder beweerden zij:

Dit onderzoek verschafte geen, statistisch belangrijke, bevestiging voor de rol van genetische factoren bij homoseksuele geaardheid.


Klik hier voor de oorspronkelijke Engelse tekst click here (file size: 1.4 MB)