pre-ref 34  

 

Ref. 34:
Deze referentie hoort bij een interview in The Daily News (Het Dagelijkse Nieuws) met de opperrechter van het hooggsrechtshof, Bo Svensson.  In het interview excuseert Svensson zich voor de homoseksuele misdaden (in minstens vijf gevallen) die gepleegd zijn door zijn collega-rechter Leif Thorsson (zie ref.33 of zijbalk Nr.1).  Alleen homoseksuele misdaden worden op deze wijze behandeld in ons politiek correcte land van tegenwoordig. Als vijf dergelijke misdaden gepleegd waren door heteroseksuelen, zouden ze heel anders zijn berecht. In het Nederlands staat er (gedeeltelijk): 


De hoogste rechter van het Hooggerechtshof (Zweeds: HD voor "Hšgsta Domstolen") maakt grappen over de seksuele gedragingen van zijn collega rechter.
Deze collega rechter, die voor seks betaald heeft, mag zijn baan in het HD gewoon houden. Collega-rechter Leif Thorsson mag doorgaan met het veroordelen van mensen die seksuele misdaden bedreven hebben, ondanks het feit dat hijzelf de wet op dat punt overtreden heeft.Opperrechter van het HD, Bo Svensson, sprak gisteren schertsend dat de seksuele uitspatting van zijn collega niet hoefde beschouwd te worden als een aftreden.

"Integendeel. Je zou kunnen zeggen dat hij veel kennis heeft van het onderwerpÓ, meende Svensson in een interview met the Daily News.

Gisteren gaf de Openbare Aanklager te kennen dat hij geen reden ziet om Leif Thorsson uit zijn positie te ontheffen. De Openbare Aanklager vindt niet dat Thorsson bewezen heeft ongeschikt te zijn voor zijn positie, wat een voorwaarde is om ontslagen te worden. 


Klik voor de originele Engelse tekst hier click here (file size: 1.2 MB)