pre-ref 37  

 

Ref. 37:
Dit is een artkel in een andere krant vier dagen later (30 mei 2005)waarin opperrechter Bo Svensson doorgaat zijn voorgaande schandelijke uitlatingen te rechtvaardigen. Het artikel luidt: 


"Ik kom uit Gšteborg" (twee na grootste stad in Zweden)
Dat moet voldoende verklaring zijn voor de schandelijke uitlatingen van de opperrechter van het hooggerechtshof.

Hier maakt de opperrechter van het hooggerechtshof, Bo Svensson, nog een blunder. Op de Zweedse TV legt hij zijn misstappen ten aanzien van de zaak Leif Thorsson op de volgende manier uit:
"I am a gšteborgare".
 (Ik ben een Gšteborger)

Bo Svensson, kreeg vorige week de vraag voorgelegd door een verslaggever, of de van seksuele criminaliteit veroordeelde Leif Thorsson – de collega rechter die seks kocht van een middelbare scholier, maar die toch zijn baan kon behouden – niet gediskwalificeerd zou moeten worden om processen voor te zitten die met seks te maken hebben.
"Juist het omgekeerde. Je zou kunnen zeggen dat hij ervaringsdeskundig is op dat gebied,Ó vertelde Bo Svensson de verslaggever.
Hij vervolgde met de aanhaling van een commentaar van een Belgische rechter: ÓEr zijn veel weduwnaars die moeilijk aan seks kunnen komen.Ó

"Ik heb galgenhumor"
Bo Svensson werd gisteren geinterviewed door Lars Adaktusson op de Zweedse TV over zijn opmerkingen en gaf de volgende verklaring: "Ik ben een Gšteborger met galgenhumor".  
Hij herhaalde deze uitleg een paar keer gedurende het interview. 
De leider van Gšteborg, Gšran Johansson (s), aanvaardt die excuses niet.  

Geen traditie
"Over het algemeen begrijpen mensen uit Stockholm ons, mensen uit Goteborg, slecht, maar het is in Goteborg geen traditie om met een grap ernstige zaken van tafel te vegen. Je moet verantwoordelijkheid dragen voor wat je zegt. Ik kan hem niet volgenÓ, vervolgt Gšran Johansson.
Zelfs de TV verslaggever (uit Goteborg) Janne Josefsson, die waardevolle bijdragen heet geleverd aan
"On Assignment; het onderzoek van prostitutie en de sekshandel", reageerde op Bo SvenssonŐs nieuwe blunder. ÓIk denk dat het glashelder is dat hij de wet op de sekshandel niet leuk vindt en dat hij ons op een zijspoor wil zetten door te zeggen dat hij uit Goteborg komt. Heel pijnlijk,Ó aldus Janne Josefsson. 

Wilde niet reageren

Tijdens het interview zegt hij met enige aarzeling ŐjaŐ op de vraag of hij de sekhandel gelegaliseerd zou willen zien.
"We hebben het gelegaliseerd en mogen het vervolgens niet toepassenÓ, zei hij tenslotte.
Toen de avondkrant gisteravond laat nog Bo Svensson te pakken kreeg, liet hij ons niet zijn vriendelijkste Goteborgse kant zien.
"Ik wil hier niets meer over zeggen. Het interview in Aganda was het laatste dat ik hierover gezegd heb. Tot ziens!Ó

Opm.: Klachten over Thorssons vier misdadige activiteiten waren stuk voor stuk vergeefs. En Thorsson (2007) is nog steeds werkzaam als rechter bij het Zweedse hooggerechtshof. Hij heeft ook nog andere belangrijke posities in de maatschappij. Hij is bijvoorbeeld lid van het Disciplinary Committee op de Business School in  Stockholm. 


Klik voor de volledige oorspronkelijke tekst in het Zweeds hier click here (file size: 1.4 MB)