Pre-ref. 54


Ref. 54:

Was Jezus een homoseksuele man die pedofilie goedkeurde?

Deze referentie toont aan dat er een algemene connectie is tussen homoseksualiteit en pedofilie. Priester Niklas Olaison – een van de vele homoseksuele priesters binnen de Zweedse kerk – heeft bepaald vanuit zijn ‘research’ dat Jezus waarschijnlijk een homoseksuele man was die pedofilie goedkeurde. De referentie komt uit het eerste nummer van een nieuw magazine, “Stockholmslife” (Ned. “Stockholms leven”) uitgegeven door het Stockholmse diocees van de Zweedse kerk. Het artikel bestaat uit een interview met priester Nilas Olaison, en komt neer (gedeeltelijk) op wat hij zegt (in het volgende staan Niklas Olaisons uitlatingen tussen aanhalingstekens: de vragen zonder aanhalingstekens):


“De Bijbel is eigenlijk een uiterst homoseksueel boek. Het staat vol met de wonderlijkste soorten seksualiteit.”
Niklas stemde erin toe me te ontmoeten om over de kerk te praten en de wonderlijke vragen die hem op de eerste dag in zijn nieuwe functie als priester warden gesteld in de “domkyrkan” (uitleg: De Zweedse “domkyrka” is een zeer gewaardeerde gemeente binnen de Zweedse kerk).
Olaison zei: “Het is fijn voor mensen die niet binnen de normale normen passen, om wat inzicht te verkrijgen over hoeveel homoseksualiteit er in de Bijbel voorkomt en dat het meestal niet veroordeeld wordt.”
Deze herfst zal hij zijn activiteiten gaan uitbreiden, en de kerk in Hogalid betaalt voor de homoseksuele Bijbelstudies die hij gaat leiden. Er zal een nieuwe beginnersgroep opgestart worden en de groep van vorig jaar zal doorgaan op een gevorderd niveau. Niklas hoopt dat de leden van de laatstgenoemde groep zullen beginnen te schrijven.
“Ik wil een bloemlezing samenstellen. Dat kunnen bijvoorbeeld gedichten zijn uit fantasieĎn rond Bijbelverzen en persoonlijke ervaringen. Een soort christelijke fan-fictie met erotische accenten.”
Niklas is zelf bezig een boek te schrijven met de titel ‘De geschiedenis van de hoeren’. Het gaat erover dat in de geschiedenis vrouwen die werkelijk iets gepresteerd hebben, vaak hoeren zijn genoemd.
Op de vraag hoe het komt dat Niklas en zijn Bijbel bestuderende collega’s zoveel homoseksualiteit zijn tegen gekomen, reageert hij met:
“Oh, er komt geen eind aan hoeveel er eigenlijk over staat” zegt Niklas terwijl hij het achtste hoofdstuk van het evangelie van Mattheus aanhaalt. Dat gedeelte gaat over de Romeinse centurion die bij Jezus komt en Hem vraagt zijn bediende te genezen.
“Omdat ik de geschiedenis van de Romeinse cultuur heb bestudeerd, weet ik dat er een heel luxueuze prostitutie bestond, waarbij mannen seks hadden met jongens. De officier wilde zijn jonge slaaf, met wie hij waarschijnlijk een seksuele relatie had, redden. Voor de contemporaine lezers van het evangelie van Matteus, was het duidelijk dat het over een dergelijke relatie ging. Als Jezus de jongen dus geneest keurt Hij in wezen de relatie tussen de man en de jongen goed.”
Niklas’ interpretatie van dit gedeelte is dat Jezus en de Bijbel dus ‘ja’ zeggen tegen homoseksualiteit. Veel andere Bijbelgeleerden geloven hetzelfde volgens Niklas …..
Er bestaat een behoorlijk uitgebreide liberale homovertegenwoordiging in de Zweedse kerk, vooral in Stockholm, volgens Niklas.
“Onder de priesters in Stockholm, is ook een oververtegenwoordiging van homoseksuelen, zelfs in hoge functies”.
Is het mogelijk Jezus als homoseksueel te zien?
“Ja, Jezus en de jonge discipel Johannes kunnen een seksuele relatie hebben gehad. Het is mogelijk die conclusie uit de Bijbel te trekken. Er staat onder andere in de Bijbel dat Johannes dichtbij Jezus lag.
En Johannes beschreef Jezus op een homo-erotische manier.
Niklas heeft tien jaar lang onderzoek gedaan, promoveerde en gaf les aan de universiteit van Stockholm in de geschiedenis van de filosofie. Tijdens zijn onderzoeken werd de interesse van Niklas gewekt voor de Engelse filosoof Thomas Hobbes.
“Ik ben in geen enkel opzicht de enige. Er zijn heel wat priesters die het zelfde geloven als ik. Mijn achtergrond van researcher heeft me geholpen vanuit een andere optiek de Bijbel te lezen”.
(einde van de uitspraken uit het artikel).


Dit eerste nummer van het nieuwe blad “Stockholmsliv” heeft als thema “Courage” gekozen. Op de omslag is een foto te zien van vier verschillende levenssituaties waarvan zij vinden dat daar moed voor nodig is. Te beginnen met links boven zijn dit de vier voorbeelden van moed:
1. Allereerst (u raadde het al) zien we twee mannen in een erotische omhelzing met het onderschrift “Moedig zijn wie je bent”.
2. Een jongetje dat aan de rand van een zwembad overweegt er in te springen.
3. Een meisje date en bloem op het graf van een geliefde persoon neerlegt met het onderschrift “Moed om moeilijke tijden in de ogen te kijken”
4. Een politieke activist die voor een tank staat met het onderschrift “Moed om voor je mening uit te komen”

Het is moeilijk voor te stellen dat twee mannen vandaag moed nodig hebben in Stockholm om erotische intimiteit te laten zien. Je hoeft maar te kijken naar de jaarlijkse homoparade in Stockholm (het mekka voor de Europese homoseksuelen) om je te realiseren hoe populair het voor mannen is om seksuele aantrekkingskracht op andere mannen te laten zien.


Klik voor de oorspronkelijke tekst in het Zweeds hier
click here (file size 1.5MB pdf 5 pages).