pre-ref 9  

 

Ref. 9:
Deze referentie staat in het Engels en gaat over de grotere percentages pedofielen onder homoseksuele mannen. Vertaald in jouw taal staat er (gedeeltelijk):


De verhouding van heteroseksuele en homoseksuele pedofielen onder seksuele misbruikers van kinderen:een uitgebreid onderzoek.
door Freund K, Watson RJ.  Department of Behavioral Sexology, Clarke Institute of Psychiatry, Toronto, Ont., Canada.

Voorgaand onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal seksuele misbruikers van meisjes tegenover misbruikers van jongens bij benadering 2 op 1 is...het aantal heteroseksuele pedofielen was 1 tegenover 11 homoseksuele. Dit zou erop kunnen wijzen dat het overgebleven aantal ware pedofielen onder personen met een homoseksuele erotische ontwikkeling groter is dan onder personen die zich heteroseksueel ontwikkelen.


Klik hier voor de originele tekst in het Engels click here (file size 192 k):