Hva kan du gjøre med det


Denne hjemmesiden inneholder ikke noe nytt. All den informasjonen vi her presenterer er også tilgjengelig i andre kilder. Imidlertid kan det være den første hjemmesiden – og så langt den eneste av slitt slag – som kombinerer vitenskapelige funn med informasjon om hvordan den frie dagspresse i vesten sprer politisk motivert desinformasjon om dette viktige området.

Etter å ha lest informasjonen (og sjekket mange referanser og underleggende kildedokumenter) kan du spørre deg selv hva du kan gjøre på dette viktige området. Ta i betraktning at barn i risikogruppen (både fødte og ufødte) ikke har mange som taler deres sak! Det har ingen politisk gevinst i å tale deres sak. Det er ingen gevinst for den frie dagspressen og underholdningsindustrien i å beskytte dem fra den populariserte livsstil. Men du må ikke være likeglad med et så viktig tema. Gjør hva du kan.

Forfatteren av denne hjemmesiden spør ikke etter – og aksepterer ikke ytringer. Men her er noen forslag om hva du selv kan gjøre:

1. På det personlige plan bør du gjøre hva du kan for å hjelpe unge gutter og jenter til å unngå kjønnsforvirring. Spesielt hvis du er en mann, bør du prøve å hjelpe gutter som du vet er uten en far som rollemodell.

2. Du bør gjøre hva du kan for å motarbeide desinformasjonen om dette tema, som er en bestemt påstand i den frie vestlige dagspresse. Husk at sannheten ikke kan bli holdt nede for alltid. Faktisk vokser sannheten om dette tema frem og du burde bli en del av det. Et sted å starte kan være å informere venner, dine e-mailvenner, ditt samfunn osv. om denne hjemmesiden i sin helhet (det betyr alle de tre mytene) eller deler av det. Det dreier seg om å forandre den offentlige holdningen av dette tema på grasrotplan.

3. Forskjellige bedrifter i diverse land finansierer de homoseksuelt aktive og dere agenda. Du burde kontakte slike bedrifter og gi uttrykk for dine meninger. Noen er multinasjonale firmaer, for eksempel er Scandinavian Airlines System (SAS) en flerårig sponsor av disse perverse og uanstendige årlige homo-parader i Stockholm i Sverige.