Nr 5
Kritikk av Hamer’s undersøkelse  


Hamer og hans team hadde rekruttert en gruppe av 76 homofile menn fra et AIDS-behandlingsprogram. De hevdet alle at de hadde minst én homofil bror og en sterk lidenskap for homofil orientering blant deres onkler på morssiden, men ingen blant onkler på farssiden.

Hamers team hadde en hypotese om at dette burde reflektere et slags gen på X-kromosomet. En man får sitt X-kromosom fra en av sin mors to x-kromosom, og sitt Y-kromosom fra sin far. Da moren ikke var homoseksuell, ble det spekulert i at det var kun en av de to X-kromosomene som bar et homofilt gen, mens det andre kromosomet ikke hadde noe slikt gen. Så i en gjennomsnittlig befolkningsgruppe, ville da omtrent halvparten av guttebarn ende opp med det X-kromosomet som bar det homofile gen, mens den andre halvdelen ikke bar dette gen. Men i utvalget av de 40 par homoseksuelle brødre, var det ikke kun halvparten av dem (20 pers.), men hele 33 av dem som hadde et X-kromosom som hadde gen-merke q28 som avvek fra det normale mønster. Da dette tallet (33) var langt over det forutsagte (tilfeldige) 50%, antok de at dette spesielle gen innholt den mannlige homoseksuelle orientering. Like vel var det fremdeles 7 par homoseksuelle menn uten denne ”markering” i deres gen. Hvis denne oppdagelsen var sann og ærlig og således kunne bli bekreftet i senere undersøkelser, ville konklusjonen fremdeles bli begrenset til dette: Dette spesielle kromosomsmønster er verken nødvendig eller tilstrekkelig til å forårsake homoseksualitet. Det ville ikke være nødvendig, siden 7 av de 40 homoseksuelle par ikke hadde dette mønster. Og det var ikke tilstrekkelig, da en senere undersøkelse av Hamers team (som inkluderte ikke-homoseksuelle brødre med samme bakgrunn), viste at noen av disse heteroseksuelle brødre hadde det samme gen-merke på q28. Et slikt gen-merke og link er neppe en akseptabel definisjon på et ”homo-gen”. Men (og igjen bare dersom forskningen var ærlig), det kunne argumenteres at der kunne være noen andre karakteristikker forbundet med dette spesielle gen-merke, som linket opp mot andre familiære karakteristikker, som disponerte personen for å bli mer sårbar for å bli homofil. For eksempel kunne en person med dette gen-merke, ha en genetisk disponering til hva-som-helst. Hvem vet hva det kunne være?