pre-ref 12  

Ref. 12:
Dette er et utdrag av undersøkelsen som er beskrevet i ref. 11 ovenfor. Oversatt til ditt eget språk kan du lese (utdrag):


Seksuelle overgrep mot unge barn som er anmeldt til offentlige myndigheter: Ofre, hendelser og karakteristikker av overgripere.
Her presenteres funnene fra National Incident-Based Reporting System (NIBRS) (no: den nasjonale hendelsesbaserte anmeldelsessystem) angående seksuelle overgrep, særlig mot unge barn. Materiale presenterer seksuelle overgrep i 4 kategorier: Voldelig voldtekt, voldelig sodomi, seksuelle overgrep med en gjenstand og voldelig beføling. Funnene inkluderer statistikker over hendelser av seksuelle overgrep, offeret, deres overgripere, kjønn, responsen på disse kriminelle handlingene, lokalitet, tid for hendelsen, nivå av skader på offeret, offerets oppfatning av overgriperens alder, forbindelser mellom offer/overgriper, samt andre detaljerte karakteristikker. Uthevingene inkluderer følgende:

  • 67% av alle ofre for seksuelle overgrep som var anmeldt til offentlige myndigheter var mindreårige (under 18 år); 34% av alle ofre var under 12 år.
  • Hvert 7. offer for anmeldte seksuelle overgrep var under 6 år.
  • 40% av de som forgrep seg på barn under 6 år var mindreårige (under 18 år)

For å se den originale teksten på engelsk klikk her (filstørrelse: 40 k)