pre-ref 13  

Ref. 13:
Denne referansen er på engelsk og gir noen urovekkende statistikker om den utstrakte praksis av anal sex i det homofile miljø. Praktiseringen av anal sex har blitt mer populær blant homofile menn, med en økning fra 57,6% i 1994 til 61,2% i 1997 – på bare tre år! Jeg har ikke vært i stand til å finne noen offisielle statistikker om hvor mye det har økt i løpet av de 10 år som er gått fra 1997. Men det er rimelig å anta at den fremmende og anbefalte utøving av forskjellige former for anal praktisering av organisasjoner som RFSL, i stor grad har bidratt til den økende tendensen (se RFSL´s ”Anal-manual” under ref.5). Oversatt til ditt eget språk kan du lese (utdrag) (MAM stå for Menn Sex with Men (no: Menn som har Sex med Menn), CI er 95% konfidensintervall og UAI betyr ”Unprotected Anal Intercourse (no: Ubeskyttet Anal Inntrenging):


Forholdet av bekreftede MSM som er rapportert å ha hatt anal sex økte fra 57.6% (95% konfidensintervall CI=56,4%-58,9%) i 1994 til 61,2% (95% CI=60,1%-63,1%) i 1997 (p mindre enn 0,01). Blant MSM som hadde hatt anal sex, var andelen av de som rapporterte at de ”tillot” å bruke kondomer falt fra 69,9% (95% CI=68,1%-71,1%) i 1994 til 60,8% (95% CI= 58,9%-62,7%) i 1997 (p mindre enn 0,01) (Figur 1). Se som mest annonserte nedgang i konsekvent kondombruk, var menn i alder mellom 26-29 år (fra 68,2% {95% CI=64.8%-71.5%} i 1994 til 58.0% {95% CI=53.7%-62.1%} i 1997). Andelen av menn som rapporterte å ha hatt flerfoldige kjønnpartnere og UAI økte fra 23.6% (95% CI=21.9%-25.4%) i 1994 til 33.3% (95% CI=31.1%-35.6%) i 1997 (p mindre enn 0.01). Den største økningen i denne risikooppførsel blant respondentgruppe var i alder mindre enn eller lik til 25 år (fra 22.0% {95% CI=18.4%-25.9%} i 1994 til 32.1% {95% CI=27.7%-36.7%} i 1997; p mindre enn 0.01). Minking i konsekvent kondombruk og økningsandelen av MSM, og som rapporterer UAI med flere partnere, forekom i alle rase/etniske grupper. I 1997, 45% (95% CI=41.4%-48.8%) av 865 MSM som hadde hatt UAI i løpet av de forrige 6 månedene, rapporterte også at de ikke visste HIV status for alle deres sexpartnere. Blant 525 MSM som hadde hatt UAI og flerfoldige partnere i løpet av de siste 6 månedene 68.0% (95% CI=63.9%-72.7%), rapporterte at de ikke visste HIV status for alle deres sexpartnere.

Tilfeller av mannlig rektal gonoré minket fra 1990 til 1993 (42, 33, 23, og 20 pr. 100,000 voksne men, henholdsvis). Fra 1994 til og med 1997, økte fordelingen fra 21 til 38 pr. 100.000 voksne menn (p mindre enn 0.01) (Figur 1) . Denne økningen i fordeling ble observert i alle rase/etniske- og aldersgrupper, men var høyest blant menn i alder 25-34 år (fra 41 til 83 tilfeller pr. 100,000 menn i alderen 25-34 år, p mindre enn 0.01).


For å se den originale teksten på engelsk klikk her (filstørrelse: 164 k)