pre-ref 25  

Ref. 25:
Denne referansen på engelsk er om Bearman-Bruckners rapport som også kraftig avslørte den (nå så berømte) undersøkelsen til Bailey-Pillard (ref.23), noe en av de to forskerne selv senere innrømte. Pilladr – selv homofil – hadde rekruttert sine forsøksobjekter (i ref. 23 undersøkelsen) gjennom annonsering i homofile publikasjoner ag dermed bevisst fått et ensidig resultat. Du kan lese deres kritikk av Bailey-Pillards undersøkelse (oversatt til ditt språk) (fra side 12 i rapporten, 3. punkt):


Betraktelig høyere samstemmighet for homofil orientering har blitt rapportert i tidligere undersøkelser. Vi tror at tidligere arbeid i stor grad er uriktige som et resultat av tillit til ikke representative undersøkelsesmateriale, for eksempel lesere av homofile publikasjoner, og tillit til indirekte bevis.


For å se den originale teksten på engelsk klikk her (filstørrelse:152 k)